Budget Impact Analyse van invoering lagere kind‐begeleiderratio voor organisatoren, ouders en overheid en uitvoeren ondersteunende analyses om de implicaties te ondervangen

Code: MJP_18 • Thema: Financiering

Doelstelling

Deze impactanalyse beoogt de implicaties van een verlaging van de kind‐begeleiderratio voor opvangorganisatoren, ouders en de overheid in kaart te brengen. Het onderzoek omvat zowel een grondige verkenning van de mogelijke gevolgen als een empirisch onderdeel om de impact te becijferen op basis van reële situaties en gegevens.

Bovendien zal er een ondersteunende analyse worden uitgevoerd om te verkennen hoe een lagere ratio kan worden gerealiseerd, terwijl rekening wordt gehouden met de financiële leefbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen.

De resultaten van deze studie zullen fungeren als uitgangspunt voor een maatschappelijk debat over de verlaging van de kind‐begeleiderratio en de bijhorende kwesties. Dit zal een breed scala aan belanghebbenden informeren, waaronder beleidsmakers, organisatoren van kinderopvang, ouders, onderzoekers en praktijkbeoefenaars in de kinderopvangsector. Aldus kunnen de bevindingen opvanglocaties inspireren die overwegen om de ratio te verlagen. Verder zal deze studie bijdragen aan de ontwikkeling van een evidence-based beleid voor de kinderopvangsector in Vlaanderen, dat gericht is op het bevorderen van zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van kinderopvang.

Niettegenstaande deze studie zich richt op het onderzoeken van de implicaties van een verlaging van de kind‐begeleiderratio in de kinderopvang, vallen praktische richtlijnen voor de feitelijke implementatie van de verlaging buiten de scope van de onderzoeksdoelstellingen. Zo wordt bijvoorbeeld niet behandeld hoe voldoende gekwalificeerd personeel kan worden aangetrokken en welke aanpassingen er mogelijk vereist zijn inzake diplomavereisten.

Terwijl dit onderzoek zich toelegt op de implicaties van een lagere kind‐begeleiderratio voor kosten en uitvoerbaarheid van kinderopvang, vindt er simultaan een studie plaats van Prof. dr. T. Van Regenmortel en dr. Eveline Teppers (HIVA KU Leuven) die als doel heeft, de kind‐begeleiderratio in Vlaanderen te benchmarken ten opzichte van andere landen (SWVG-studie EF_30).

Timing

Van 01 maart 2023 tot 23 september 2023

Promotoren

Prof. dr. Jeroen Luyten en prof. dr. Jan Verbakel
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

Onderzoeker
Erinn D'hulster
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde