De ontwikkeling van afkappunten in de BelRAI Screener voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Doelstelling

Het onderzoek heeft een dubbele doelstelling:

  1. Een beter zicht krijgen op de budgettaire impact van het gebruik van de BelRAI Screener (en eventueel het Sociaal Supplement) op het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood.
  2. Nagaan of het gebruik van het BelRAI Sociaal Supplement helpt om meer te verfijnen en een groter deel van de niet-medische kosten te verklaren.

Timing

Van 01 december 2019 tot 31 december 2021

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker

Shauni Van Doren, KU Leuven