De uitwerking van handvatten om buurten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een duurzame zorgzame buurt, het onderzoeken van de meerwaarde van zorgzame buurten en capteren van beleidsaanbevelingen

Code: MJP1_EF_14 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Dit onderzoek beoogt allereerst het definiëren van praktische handvaten voor de initiatiefnemers van zorgzame, duurzame buurten.

Daarnaast zal nagegaan worden welke hinderpalen er zijn in de regelgeving of administratieve processen om zorgzame buurten op een goede manier uit te bouwen. Naast een focus op hinderpalen, worden ook de stimulansen gedefinieerd.

Timing

Van 01 maart 2022 tot 30 april 2024

Promotoren

Prof. dr. Emily Verté
VUB

Copromotoren

Prof. dr. Dominique Verté
VUB

Dr. Leen Heylen
Thomas More

Prof. dr. Paul Van Royen
Universiteit Antwerpen

Onderzoeker

Manon Steurs, VUB

Dorien Gryp en Monica Wouters, Thomas More