Evaluatie onderzoek van de samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Code: MJP1_EF_08 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Met dit onderzoek willen we zicht te krijgen op de vraag of - en vooral op welke wijze - de werkingen GBO deze doelstelingen al dan niet realiseren.

Timing

Van 01 juli 2021 tot 31 augustus 2022

Promotoren

Prof. dr. Rudi Roose en  dr. Joris De Corte
Universiteit Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Copromotoren

Prof. dr. Koen Hermans
Centrum voor Sociologisch Onderzoek / 
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Peter Raeymaeckers
Universiteit Antwerpen, Departement Sociologie

Onderzoekers

Lobke Van Lombergen, Toon Benoot, UGent