Evaluatie van de aanpak van de covid-19-crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van het zorglandschap

Code: EF70 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

De doelstelling van deze studie bestaat erin de impact van de covid-19-crisis op zorg en welzijn in kaart te brengen: wat liep er goed, waar zijn er problemen/hiaten, welke nieuwe vormen van zorg, ondersteuning en samenwerking dienen duurzaam verankerd te worden, en welke lessen voor bijsturing kunnen getrokken worden.

Timing

Van 01 oktober 2020 tot 31 december 2021

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Paul Gemmel
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, UGent

Copromotoren

Prof. dr. Bram Verschuere, UGent
Dr. Peter De Graef, Thomas More
Prof. dr. Peter Raeymaeckers, UAntwerpen
Prof. dr. Dominique Verté, VUB
Prof. dr. Joris Voets, UGent
Prof. dr. An De Sutter, UGent
Prof. dr. Erik Schokkaert, KU Leuven
Prof. dr. Tine Van Regenmortel, KU Leuven
Prof. dr. Johan Put, KU Leuven
Prof. dr. Chantal Van Audenhove, KU Leuven

Onderzoekers

Selien Van Caillie, UGent
Dr. Daan Duppen, dr. Aline Sevenants, KU Leuven