Exploratief onderzoek en procesevaluatie van de delictgerichte contextbegeleiding binnen het jeugddelinquentierecht

Code: MJP1_EF_15 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In dit onderzoek worden de werking en verschillende wetenschappelijk onderbouwde methodieken van de zestien Vlaamse diensten met een erkenning voor modules delictgerichte contextbegeleiding geïnventariseerd . Dit vormt de basis voor een procesevaluatie van het aanbod aan delictgerichte contextbegeleiding. 

Tenslotte zullen (een selectie van) de afgelopen trajecten in beeld gebracht worden, als ook het profiel van de jongeren die instromen, de feiten die aanleiding gaven tot de aanmelding, de duur van de begeleiding en het resultaat van de begeleiding.

Timing

Van 01 september 2021 tot 31 augustus 2022

Promotoren

Prof. dr. Stefaan Pleysier
LINC, KU Leuven

Copromotor

Prof. dr. Johan Put
Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Onderzoeker

Sofie Mathieu, KU Leuven