Geïntegreerde en langdurige zorg voor volwassenen en ouderen

Code: MJP1_02 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Deze studie - Geïntegreerde en langdurige zorg voor volwassenen en ouderen – uitwerken en aanreiken van bouwstenen die de praktijk van geïntegreerde en langdurige zorg, in de context van een geplande oproep, concreet invullen - heeft tot doel de oproep van de Vlaamse overheid voor projecten "Geïntegreerde en langdurige zorg voor volwassenen en ouderen", en de opvolging ervan, voor te bereiden. Er worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot:

  • elementen voor een helder experimenteel kader voor gebruikers en erkende initiatiefnemers met bijzondere aandacht voor het overstijgen van sectorspecifieke regelgevingen;
  • de omschrijving en afbakening van de beoogde doelgroep;
  • de definiëring van 'geïntegreerd zorgaanbod'
  • de indicatoren om de resultaten van de samenwerking van initiatiefnemers uit verschillende sectoren en de effecten van het zorgaanbod te beoordelen.

Timing

Van 01 juli 2021 tot 31 december 2021

Promotoren

Prof. dr. Johan Hellings
Universiteit Hasselt

Copromotoren

Prof. dr. Dominique Verté en prof. dr. Nico De Witte
VUB 

Prof. dr. Ward Schrooten
Universiteit Hasselt

Onderzoekers

Prof. dr. Jochen Bergs, Marlies Claesen,
Kim Daniels, Melissa Desmedt, UHasselt