Harmoniseren regeling ouderbijdragen in de kinderopvang op het gezins- en inkomensbegrip van het Groeipakket: verkennen van scenario’s en simuleren van hun impact voor gezinnen en overheid

Code: MJP_15 • Thema: Financiering

Doelstelling

De doelstelling van dit project is tweeledig. 

Ten eerste brengen we in kaart wat de verdelings- en budgettaire gevolgen zijn als het inkomensbegrip en het gezinsbegrip van de ouderbijdrage in de inkomensgerelateerde kinderopvang worden afgestemd op het Groeipakket. 

Ten tweede onderzoeken we alternatieve berekeningswijzen van de ouderbijdragen en de verdelings- en budgettaire gevolgen die hiermee gepaard gaan.

Timing

Van 01 juli 2022 tot 31 december 2022

Promotoren

Prof. dr. Gerlinde Verbist
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck - Universiteit Antwerpen

Copromotoren

Prof. dr. Koen Decancq
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck - Universiteit Antwerpen

Prof. dr. Wim Van Lancker
Centrum voor Sociologisch Onderzoek - KU Leuven

Dr. Julie Vinck
Centrum voor Sociologisch Onderzoek - KU Leuven

Onderzoeker

Johannes Derboven
Departement Sociologie, Universiteit Antwerpen