Het gebruik van de BelRAI screener voor kinderen voor de toekenning van het zorgbudget zorgbehoevenden

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve data (analyse van de verzamelde data maakt geen deel uit van het project) om in een latere fase:

  1. De laatste versie van de BelRAI Screener voor Kinderen en de handleiding inhoudelijk te valideren;
  2. Een inschatting te maken van:
    1. Het aantal kinderen dat recht zal hebben op het Zorgbudget voor Kinderen met een Zorgnood;
    2. De budgettaire impact van de implementatie van de BelRAI screener voor kinderen ter vervanging van de BEL – profielschaal.

Timing

Van 01 december 2020 tot 31 december 2021

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker

Shauni Van Doren, KU Leuven