Internationaal vergelijkend onderzoek naar kind-begeleider ratio in formele opvang voor baby’s en peuters en de bijhorende modaliteiten en randvoorwaarden

Code: EF_30 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

De kindratio is in het verleden al internationaal bestudeerd. Met deze studie wensen we voor een bepaald aantal landen na te gaan of de ratio’s nog steeds ongewijzigd zijn gebleven en of er voor jonge kinderen in sommige landen andere ratio’s bestaan en/of er andere ratio’s bestaan naargelang type opvangmoment (ophaal/afhaal, middagdutjes, etc). Met deze studie beogen we ook een grondig zicht te krijgen op de modaliteiten van de regeling van de ratio (welke begeleiders telt men, zijn er uitzonderingsregels, naleving en opvolging, …) en op de randvoorwaarden (financiering, bijdrage ouders, kwalificaties, beschikbaarheid personeel, arbeidsvoorwaarden, infrastructurele en organisatorische aspecten, ...).

Timing

Van 15 december 2022 tot 30 juni 2023

Promotoren

Tine Van Regenmortel
HIVA KU Leuven

Onderzoeker

Eveline Teppers
HIVA KU Leuven