Een aanzet tot monitoring van o.a. recidive en desistance in jeugddelinquentietrajecten

Code: EF_19 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In het licht van de ambitie van de decreetgever om in te zetten op een evidence-based jeugddelinquentierecht en interventies met betrekking tot jeugddelinquentie, heeft dit onderzoeksproject tot doel de haalbaarheid en de mogelijkheden van het monitoren van o.a. recidive en desistance te verkennen en uit te klaren. 

Dit project bouwt verder op twee andere steunpuntprojecten: (1) Monitoring en evaluatie van het decreet jeugddelinquentierecht en (2) Longitudinaal onderzoek in de Jeugdhulp. Hierbij zal worden gekeken naar de mogelijkheden om recidive en desistance – in een helikopterperspectief – in beeld te brengen in het kader van de basisset van indicatoren in het monitoringluik, alsook naar de mogelijkheden om ook in de registratie van de individuele longitudinale hulpverleningstrajecten de (herhaalde) contacten met en reacties uit het jeugddelinquentierecht toe te voegen.

Timing

Van 15 december 2021 tot 31 december 2022

Promotoren

Prof. dr. Stefaan Pleysier
KU Leuven

Copromotoren

Prof. dr. Koen Hermans, prof. dr. Johan Put,
dr. Eef Goedseels
KU Leuven

Onderzoekers

Eva Van Kelecom en Thomas De Wispelaere,
KU Leuven