Kader voor vrijheidsbeperkende maatregelen die gebruikt worden voor het behouden van veiligheid bij potentieel gevaar of als middel om ontwikkelings- en ontplooiingskansen te bevorderen bij kinderen en volwassenen met een handicap.

Code: MJP_16 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Deze studie heeft tot doel generieke handvatten te ontwikkelen voor praktijkorganisaties voor personen met een handicap, inzake de afbouw en bewust omgaan met afzondering en fixatie bij potentieel gevaar en om ontwikkelings- en ontplooiingskansen te bevorderen. Hiertoe zullen best practices verzameld worden in de organisaties. 

De situaties waarin en de manier waarop deze vrijheidsbeperkende maatregelen worden vermeden en – indien er geen enkele andere oplossing gevonden wordt – mensenrechtenconform worden toegepast bij personen met een handicap, zullen concreet worden gemaakt. 

Dit onderzoeksproject streeft ernaar alle residentiële voorzieningen, die zorg bieden aan kinderen en volwassenen met een handicap, te ondersteunen in het maximaal afbouwen en - zoveel als mogelijk is - vermijden van afzondering en fixatie in deze situaties, conform de richtlijn voor de brede residentiële jeugdhulp (De Cuyper et al., 2022).

Timing

Van 01 juli 2022 tot 31 mei 2023

Promotoren

Prof. dr. Sara Nijs
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

Copromotoren

Prof. dr. Bea Maes
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

Prof. dr. Ilse Noens
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

Dr. Kathleen De Cuyper
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Tim Opgenhaffen
KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht),
UHasselt (Centrum voor Overheid en Recht).

Onderzoeker

n.n.