Methodische ondersteuning van lokale tellingen van personen in een situatie van dak- of thuisloosheid

Code: MJP1_EF_06 • Thema: Maatschappelijke participatie en inclusie

Doelstelling

Het doel van dit project is om maximum tien lokale besturen, bovenlokale netwerken of eerstelijnszones, die een telling ‘dak- en thuisloosheid’ willen opzetten, methodologisch te ondersteunen. De sterktes en zwaktes van de tellingsmethode worden in beeld gebracht.

Timing

Van 01 november 2021 tot 31 maart 2023

Promotoren

Prof. Koen Hermans
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker

Nana Mertens, KU Leuven