Naar een kader voor lokale gezinscoaches

Code: MJP1_EF_09 • Thema: Maatschappelijke participatie en inclusie

Doelstelling

Dit project beoogt de evolutie van gezinnen, die begeleid worden door een gezinscoach, in kaart te brengen voor de periode van één jaar. Bijkomend zal de studie een idee geven van de factoren die een invloed hebben op deze evolutie. Het gaat daarbij zowel om factoren die eigen zijn aan de lokale context, als om factoren die te maken hebben met organisatorische keuzes van de pilootprojecten.

Timing

Van 01 november 2021 tot 31 oktober 2023

Promotoren

Prof. Wim Van Lancker
Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

Onderzoeker

Marjolijn De Wilde
KU Leuven