Ontwikkelen van een sociale module voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument

Doelstelling

De BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument bevatten geen of onvoldoende informatie over de sociale context, de informele zorg en de leefomstandigheden. Er is bijgevolg nood aan een sociale module die deze aspecten van zorgnood in kaart brengt.

Timing

Van 01 januari 2017 tot 31 december 2021

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
KU Leuven

Onderzoeker

Shauni Van Doren, KU Leuven