Perinatale mentale gezondheid van moeder en gedrag van het kind

Code: EF_21 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

We zullen gegevens over de psychische gezondheid van de moeder in de perinatale periode en het gedrag en de ontwikkeling van haar kind vanaf de geboorte tot op kleuterleeftijd zullen analyseren. De focus ligt hierbij op de werking van het stress-systeem - dit is het lichaamssysteem dat bepaalt hoe iemand in rust en bij stress op de omgeving reageert - en op hoe epigenetische factoren en telomeerbiologie daarbij een rol spelen.

Dit onderzoek zal bijdragen aan het blootleggen van mechanismen die beïnvloeden of moeder en kind in het postpartum eerder een verhoogde neurobiologische kwetsbaarheid hebben dan wel of ze veerkrachtig zijn. Dit onderzoek zal inzicht bieden in hoe kwetsbaarheid en veerkracht verankerd zijn in biologische systemen en sociale netwerken. Deze kennis zal input bieden aan zorgprofessionals met betrekking tot hoe de veerkracht van ouders en kinderen in deze cruciale levensperiode te ondersteunen en te vergroten.

Timing

Van 01 mei 2022 tot 28 februari 2023

Promotoren

Prof. dr. Tim Nawrot
Centrum voor Milieukunde, Universiteit Hasselt

Onderzoekers

Stijn Vos
Centrum voor Milieukunde, Universiteit Hasselt

Anna Soerensen
Centrum voor Milieukunde, Universiteit Hasselt