Persoonsvolgende financiering in bepaalde sectoren VSB

Code: MJP1_01 • Thema: Financiering

Doelstelling

Deze vervolgstudie heeft als doel het model van persoonsvolgende financiering te concretiseren voor de sectoren gezinszorg en residentiële ouderenzorg. Dit gebeurt door:

  1. de organisatiegebonden en zorggebonden kosten te specifiëren;
  2. te simuleren wat het verschil zou zijn met de huidige financiering.

Het bestuderen van de budgettaire impact van het model zal niet in deze fase, maar in een volgend werkjaar van het het Steunpunt WVG gebeuren.

Timing

Van 01 januari 2022 tot 30 juni 2022

Promotoren

Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Erik Schokkaert
Onderzoeksgroep Economie en Overheid, KU Leuven

Jeroen Trybou
Unit Management en Beleid Gezondheidszorg, UGent

Onderzoeker

Dr. Anja Daems, KU Leuven