Voorbereiding van de opstart van de implementatie van BelRAI en Dundrum in de GGZ

Doelstelling

Dit project draagt bij tot de opstart van de implementatie van BelRAI in de GGZ en omvat volgende doelstellingen:

  1. De procesbegeleiding van de opstart van de implementatie van BelRAI in een selectie van pilootnetwerken GGZ en een pilootnetwerk internering;
  2. De ontwikkeling van een draaiboek met praktijkrichtlijnen voor de uitrol van BelRAI in de Vlaamse GGZ-sector voor personen met integrale zorgnoden. Het draaiboek en de praktijkrichtlijnen zullen de hulpverleners nadien in staat stellen om de uitrol van BelRAI op autonome basis in hun praktijksettings te realiseren.

Timing

Van 01 januari 2022 tot 30 juni 2022

Promotoren

Prof. dr. Chantal Van Audenhove
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Inge Jeandarme
Kefor Rekem

Onderzoekers

Dr. Kathleen De Cuyper, Hanne Van Horebeek,
KU Leuven

Dr. Petra Habets, KeFor Rekem