Vroegdetectie en vroeginterventie voor geïndiceerde kinderen en jongeren: de ontwikkeling van indicatoren om de heroriëntering van het CONNECT-programma op te volgen (deel 2​)

Code: EF_32 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In het eerste deel van dit onderzoeksproject zijn aanbevelingen ontwikkeld voor de hertekening van het Vlaamse CONNECT-programma. Dit betreft een vroegdetectie en vroeginterventie aanbod voor kinderen en jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. Op basis van een literatuurstudie en bevraging van experten uit het werkveld zijn aanbevelingen ontwikkeld voor de aanpassing van de doelgroep, de drie hoofdopdrachten van de CONNECT-projecten en de organisatie van de CONNECT-projecten.

De doelstelling van dit tweede deel van de studie zijn:

  1. Indicatoren ontwikkelen die toelaten om de hertekening van het CONNECT-projecten binnen de GGZ-netwerken voor kinderen en jongeren - volgens de nieuwe visie die ontwikkeld is tijdens deel 1 van de studie - op te volgen;
  2. Onderzoeken in welke mate de zes CONNECT-projecten beantwoorden aan de nieuwe visie, en hoe de zes projecten zullen starten met het optimaliseren van hun aanbod in functie hiervan.

Timing

Van 01 juli 2023 tot 31 oktober 2023

Promotoren

Dr. Evelien Coppens en dr. Kathleen De Cuyper
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker

Eva Claeys
LUCAS KU Leuven