Vroegdetectie en vroeginterventie voor geïndiceerde kinderen en jongeren: het in kaart brengen van evidence-based praktijken (deel 1)

Code: EF_26 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

De Vlaamse overheid financiert sinds 2018 CONNECT, een programma vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. Door in te zetten op laagdrempelige hulp wil de Vlaamse overheid investeren in het helpen voorkomen dat lichte tot ernstige psychische klachten ontaarden in ernstige pathologie.

Deze studie omvat volgende doelstellingen:

  1. Verduidelijken wat de functie vroegdetectie/vroeginterventie t.a.v. geïndiceerde doelgroepen (het kind/jongere, zijn context) zou moeten inhouden.
  2. In kaart brengen welke (inter-)nationale evidence-based praktijken inzetbaar zijn voor vroegdetectie/vroeginterventie t.a.v. geïndiceerde kinderen en jongeren in de GGZ.
  3. Aftoetsen bij de CONNECT-projecten in welke mate de geïdentificeerde evidence-based praktijken bruikbaar en relevant zijn in het kader van de functie van het CONNECT-programma.
  4. Een leidraad uitwerken die een overzicht geeft van relevante evidence-based en practice-based praktijken en houvast biedt bij de voortzetting van de zes CONNECT-projecten.

Timing

Van 15 december 2022 tot 30 juni 2023

Promotoren

Dr. Evelien Coppens en dr. Kathleen De Cuyper
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker
Eva Claeys
LUCAS KU Leuven