Intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp

In opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp.

Het Agentschap Opgroeien organiseerde op 27 april 2022 van 10.00 tot 11.30u een webinar waarin de richtlijn werd toegelicht, als ook het voorstel van het meerjarig implementatieproces.

De webinar, de richtlijn en het rapport over de ontwikkeling van de richtlijn is hier te raadplegen.