Over het Steunpunt

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) is een consortium van KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt, in partnerschap met zeven hogescholen en het Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg. Het verenigt de wetenschappelijke expertise van hoogleraren en onderzoekers in diverse disciplines.

Het Steunpunt WVG 

  • voert wetenschappelijk onderzoek uit om de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ondersteunen bij het voeren van een slagvaardig, innovatief, effectief, inclusief en integraal beleid inzake welzijn en gezondheid.
  • verzamelt, analyseert en ontsluit beleidsrelevante gegevens.
  • voert beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit.
  • verleent wetenschappelijke dienstverlening.
  • is aangesteld en gefinancierd door de Vlaamse overheid voor de periode 2021-2026.
Mensen op een markt, bibliotheek, moeder met kinderen

Consortium en partners