Kennisclips - Richtlijnen (preventie van) afzondering en fixatie

In het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkelen we aan de KU Leuven sinds 2018 multidisciplinaire richtlijnen over afzondering en fixatie in de residentiële zorg en jeugdhulp. Deze richtlijnen beogen het gebruik van afzondering en fixatie te vermijden. In gevallen waarin afzondering en fixatie het laatste redmiddel blijken te zijn, formuleren de richtlijnen aanbevelingen voor de veilige en humane toepassing ervan. De ontwikkeling van de aanbevelingen is een samenwerking tussen LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy, het Instituut voor Sociaal Recht, het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, en Gezins- en Orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, allen KU Leuven.

Er bestaat een richtlijn voor de residentiële geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en een richtlijn voor de brede (semi-)residentiële jeugdhulp.

Op deze pagina verzamelen we enkele kennisclips waarin essentiële elementen van de richtlijnen toegelicht worden door dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. Tim Opgenhaffen:

  1. Wat is de bedoeling van de richtlijnen? 
  2. Wat bedoelen we met afzondering en fixatie? 
  3. Waarom staat preventie voorop?
  4. Wat komt er in de richtlijnen aan bod?
  5. Hoe kan je afzondering en fixatie afbouwen en voorkomen?
  6. Wanneer zijn afzondering en fixatie toelaatbaar?
  7. Hoe afzondering en fixatie veilig en humaan toepassen?
  8. Hoe kan je de richtlijnen gebruiken?

Ondertussen zetten we ons onderzoekswerk verder:

Tenslotte wordt er voor de betrokken doelgroepen een geïntegreerde richtlijn ontwikkeld, vertrekkende vanuit het volgende uitgangspunt: de geïntegreerde richtlijn wordt intersectoraal waar dat kan, en doelgroep-specifiek waar dat moet op grond van wetenschappelijk en juridisch onderzoek en/of bij gebrek aan intersectorale consensus onder praktijk-experten.