De verkenning en ontwikkeling van een geïntegreerde richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie voor alle doelgroepen WVG

Code: MJP_22 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In de voorbije jaren werden twee multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld door het Steunpunt WVG over de preventie, toepassing en praktische uitvoering van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg en de brede residentiële jeugdhulp. Bijkomend zijn er aanbevelingen ontwikkeld specifiek voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie bij personen met een handicap. Het betreft hier afzondering en fixatie om kansen te bevorderen en escalatie te voorkomen.

Dit nieuwe onderzoeksproject beoogt een intersectorale richtlijn te ontwikkelen die op gelijke wijze gebruikt kan worden in residentiële voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, zorg voor personen met een handicap en ouderenzorg. Dit impliceert dat er ook aanbevelingen ontwikkeld worden voor de doelgroep van oudere volwassenen die (semi)-residentiële zorg krijgen. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de richtlijn intersectoraal wordt waar dat kan, en doelgroep-specifiek zal zijn waar dat moet op grond van wetenschappelijk en juridisch onderzoek en/of bij gebrek aan intersectorale consensus onder praktijk-experten. De doelstelling is dat deze intersectorale richtlijn voor alle doelgroepen aanbevelingen bevat over de preventie en toepassing van afzondering en fixatie (1) bij ernstig en acuut gevaar, (2) ter bevordering van kansen en het voorkomen van escalatie en (3) als straf. Er wordt verder gewerkt op de richtlijnen en aanbevelingen die reeds ontwikkeld zijn, waarbij opnieuw wetenschappelijke evidentie, mensenrechtelijke evidentie en expertise vanuit het werkveld en de ervaringsdeskundigen geïntegreerd zal worden.

Timing

Van 01 september 2023 tot 17 juli 2024

Promotoren

Dr. Kathleen De Cuyper
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Tim Opgenhaffen
ISR KU Leuven, VUB

Prof. dr. Theo Van Achterberg
AccentVV KU Leuven

Dr. Jasper Vanhoof
AccentVV KU Leuven

Prof. dr. Sara Nijs
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

Prof. dr. Bea Maes
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

Onderzoekers

Sam Baert, LUCAS KU Leuven
Rosalien De Wachter, AccentVV KU Leuven