Organisatie en structuur


Beleidsraad

De Beleidsraad WVG beslist over de inhoudelijke elementen van het wetenschappelijk onderzoek binnen WVG, door de goedkeuring van het jaarplan.

Centrale Stuurgroep WVG

De Centrale Stuurgroep SWVG is het forum waarop het strategische niveau en het onderzoeksniveau overleg plegen.
De Stuurgroep SWVG adviseert de Beleidsraad WVG bij de inhoudelijke aansturing van de werking van het Steunpunt.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks bestuur SWVG heeft de volgende opdrachten:

  • de bewerkstelliging van een structurele interactie tussen de onderzoekers en onderzoeksgroepen, over de betrokken instellingen heen;
  • de bewerkstelliging van een structurele betrokkenheid van de onderzoeksgroepen bij de beslissingen op het vlak van
  1. het institutioneel concipiëren van het Steunpunt en
  2. de inhoud van het georganiseerde wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

KU Leuven
Anja Declercq

Koen Hermans
Johan Put
Tine Van Regenmortel

LUCAS KU Leuven

LUCAS KU Leuven
Instituut voor Sociaal Recht
HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

Universiteit Gent
Bram Verschuere
Jeroen Trybou

Katrien Vanthomme

Bestuurskunde en Publiek Management
Huisartsengeneeskunde en Eerstelijnszorg

Huisartsengeneeskunde en Eerstelijnszorg

Vrije Universiteit Brussel
Johan VanderfaeillieDepartement Educatiewetenschappen
Universiteit Antwerpen
Koen DecancqCentrum voor Sociaal Beleid
Universiteit Hasselt
Wim PinxtenFaculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
Voor alle partners
Peter De GraefToegepaste Psychologie, Thomas More hogeschool 

Promotor-coördinator

De promotor-coördinator, Prof. dr. Anja Declercq, staat in voor de dagelijkse leiding van het Steunpunt en heeft de eindverantwoordelijkheid.

De coördinator, dr. Kathleen De Cuyper, is verantwoordelijk voor de opvolging en bijsturing van de coördinatie tussen de programmaleiding, de basisactiviteiten van het Steunpunt, de bewaking van de realisatie van het jaarplan. Zij coördineert de rapportering, volgt de externe communicatie en berichtgeving op.

Het secretariaat staat in voor de administratieve, logistieke en financiële aspecten van het SWVG.