Publicaties

2024

Pilootonderzoek: socio-economische situatie van jeugdhulpverlaters

2024 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Wispelaere, T., Pleysier, S., Hermans, K. (2024). Pilootonderzoek: socio-economische situatie van jeugdhulpverlaters. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de trajecten in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de periode 2016-2020 van het Agentschap Opgroeien

2024 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Wispelaere, T., Pleysier, S., Hermans, K. (2024). Analyse van de trajecten in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de periode 2016-2020 van het Agentschap Opgroeien. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgzame buurten - Toolbox

2024 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Wouters, M., Heylen, L., Steurs, M., Verté, D., Van Royen, P. (2024). Zorgzame buurten - toolbox

De uitwerking van praktische handvatten om buurten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een duurzame zorgzame buurt en concrete beleidsaanbevelingen

2024 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Steurs, M., Wouters, M., Gryp, D., Heylen, L., Verté, D., Van Royen, P., Verté, E. (2024). De uitwerking van praktische handvatten om buurten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een duurzame zorgzame buurt en concrete beleidsaanbevelingen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Perinatale mentale gezondheid van moeder en gedrag van het kind: de interactie tussen psychosociale en biologische factoren

2024 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vos, S., Soerensen, A., Martens, D., Nawrot, T. (2024). Perinatale mentale gezondheid van moeder en gedrag van het kind: de interactie tussen psychosociale en biologische factoren. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Een kader voor lokale gezinscoaches in Vlaanderen

2024 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Van den Cruyce, N., De Wilde, M., Hermans, K., Van Lancker, W. (2023). Een kader voor lokale gezinscoaches in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar de effecten van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 2

2024 • Financiering

Bronvermelding

Van Loon, V., Op de Beeck, L., Dielen, S., Decancq, K., Van Regenmortel, T., Hermans, K. (2024). Onderzoek naar de effecten van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 2. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen: Naar een wetenschappelijk onderbouwde continuering van het zorgaanbod in Vlaanderen

2024 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Claeys, E., Coppens, E., De Cuyper, K. (2023). Vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen: Naar een wetenschappelijk onderbouwde continuering van het zorgaanbod in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Aanbevelingen voor de uitbouw van vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren met verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen

2024 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Claeys, E., Coppens, E., De Cuyper, K. (2023). Aanbevelingen voor de uitbouw van vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren met verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gegevensdeling tussen gerechtsdeurwaarders, nutsvoorzieningen, kredietinstellingen, telecomoperatoren en erkende instellingen voor schuldbemiddeling in functie van het maximaal beperken van invorderingskosten

2024 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Van Laere, S., Opgenhaffen, T., Put, J. (2023). Gegevensdeling tussen gerechtsdeurwaarders, nutsvoorzieningen, kredietinstellingen, telecomoperatoren en erkende instellingen voor schuldbemiddeling in functie van het maximaal beperken van invorderingskosten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de BelRAI LTCF-pilootdata in functie van het onderzoek naar de toepasbaarheid van het Resource Utilization Groups (RUG) categorisatiesysteem

2024 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Daems, A., Declercq, A. (2023). Analyse van de BelRAI LTCF-pilootdata in functie van het onderzoek naar de toepasbaarheid van het Resource Utilization Groups (RUG) categorisatiesysteem. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2023

De ontwikkeling van aanbevelingen voor de maximale afbouw van en het bewust omgaan met afzondering en fixatie om kansen te bevorderen en escalatie te voorkomen in de zorg voor personen met een handicap

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Baert, S., Nijs, S., Maes, B, Noens, I., Opgenhaffen, T., De Cuyper, K. (2023). De ontwikkeling van aanbevelingen voor de maximale afbouw van en het bewust omgaan met afzondering en fixatie om kansen te bevorderen en escalatie te voorkomen in de zorg voor personen met een handicap. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Aanbevelingen voor de maximale afbouw van en het bewust omgaan met afzondering en fixatie om kansen te bevorderen en escalatie te voorkomen in de zorg voor personen met een handicap

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Baert, S., Nijs, S. Maes, B., Noens, I., Opgenhaffen, T., De Cuyper, K. (2023). Aanbevelingen voor de maximale afbouw van en het bewust omgaan met afzondering en fixatie om kansen te bevorderen en escalatie te voorkomen in de zorg voor personen met een handicap. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie van de wijze waarop lokale besturen een lokaal inclusief ouderenbeleid realiseren waarbij de participatie van (kwetsbare) ouderen aan de samenleving wordt gewaarborgd

2023 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Van Haelter, B.,  De Witte, J., De Witte, N., Verté, D., Van Regenmortel, M., Verschuere, B. (2023). Evaluatie van de wijze waarop lokale besturen een lokaal inclusief ouderenbeleid realiseren waarbij de participatie van (kwetsbare) ouderen aan de samenleving wordt gewaarborgd. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Financiële ondersteuning voor kinderen met zorgbehoeften intersectoraal harmoniseren Deel 2. Gecombineerd gebruik van de Vlaamse financiële ondersteuningsmaatregelen voor kinderen met zorgbehoeften

2023 • Financiering

Bronvermelding

Gijbels, E., Vinck, J., Van Lancker, W. (2023). Financiële ondersteuning voor kinderen met zorgbehoeften intersectoraal harmoniseren -  Deel 2. Gecombineerd gebruik van de Vlaamse financiële ondersteuningsmaatregelen voor kinderen met zorgbehoeften. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Financiële ondersteuning voor kinderen met zorgbehoeften intersectoraal harmoniseren - Deel 1. Referentiebudgetten voor gezinnen van kinderen met specifieke zorgbehoeften

2023 • Financiering

Bronvermelding

Gijbels, E., Vinck, J., Van Lancker, W. (2023). Financiële ondersteuning voor kinderen met zorgbehoeften intersectoraal harmoniseren Deel 1. Referentiebudgetten voor gezinnen van kinderen met specifieke zorgbehoeften. Leuven: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wegwerken van drempels en zoeken naar oplossingen voor intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid van werknemers binnen de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren: een exploratieve studie

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bruurs, S., Huybrechts, S., Lammens, L., Teppers, E., Eeckloo, K., Hendrickx, F., Opgenhaffen, T., Verhaeghe, N. (2023). Wegwerken van drempels en zoeken naar oplossingen voor intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid van werknemers binnen de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren: een exploratieve studie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Trajecten van jonge kinderen (0-2 jaar) in de jeugdhulp

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Derkoningen, N., Vanderfaeillie, J. (2023). Trajecten van jonge kinderen (0-2 jaar) in de jeugdhulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Budget impact analyse van invoering lagere kind-begeleiderratio in kinderopvang in Vlaanderen: Analyse van de huidige situatie, simulatie en kostenschatting van scenario’s met lagere ratio

2023 • Financiering

Bronvermelding

D’hulster, E., Verbakel, J., Luyten, J. (2023). Budget impact analyse van invoering lagere kind-begeleiderratio in kinderopvang in Vlaanderen: Analyse van de huidige situatie, simulatie en kostenschatting van scenario’s met lagere ratio. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Methodische ondersteuning van lokale tellingen van personen in een situatie van dak- of thuisloosheid

2023 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Mertens, N., Demaerschalk, E., Hermans, K. (2023). Methodische ondersteuning van lokale tellingen van personen in een situatie van dak- of thuisloosheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van psychosociale ondersteuning door medewerkers in de gezondheids- en welzijnssectoren: Hoe de drempels overkomen?

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Horebeek, H., Coppens, E., Van Audenhove, Ch. (2022). Het gebruik van psychosociale ondersteuning door medewerkers in de gezondheids- en welzijnssectoren: Hoe de drempels overkomen?. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De evaluatie van het BelRAI Revalidatie instrument in een representatief staal van de langetermijnrevalidatie in Vlaanderen

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Knockaert, N., Van de Velde, D., Declercq, A., Feys, P. (2023). De evaluatie van het BelRAI Revalidatie instrument in een representatief staal van de langetermijnrevalidatie in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Harmoniseren regeling ouderbijdragen in de kinderopvang op het gezins- en inkomensbegrip van het Groeipakket: verkennen van scenario’s en simuleren van hun impact voor gezinnen en overheid

2023 • Financiering

Bronvermelding

Derboven, J., Verbist, G. (2023). Harmoniseren regeling ouderbijdragen in de kinderopvang op het gezins- en inkomensbegrip van het Groeipakket: verkennen van scenario’s en simuleren van hun impact voor gezinnen en overheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Internationaal vergelijkend onderzoek naar de kind-begeleider ratio in formele opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar en de bijhorende modaliteiten en randvoorwaarden

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Teppers, E., Van Regenmortel, M. (2023). Internationaal vergelijkend onderzoek naar de kind-begeleider ratio in formele opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar en de bijhorende modaliteiten en randvoorwaarden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatieonderzoek van de samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Benoot, T., Van Lombergen, L., Hermans, K., Raeymaeckers, P., De Corte, J., Roose, R. (2022). Evaluatieonderzoek van de samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van de BelRAI Screener en het BelRAI Sociaal Supplement voor de toekenning van het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood: vervolgonderzoek

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Daems, A., Declercq, A. (2022). Het gebruik van de BelRAI Screener en het BelRAI Sociaal Supplement voor de toekenning van het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood: vervolgonderzoek. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Lokale dak- en thuislozentellingen in Vlaanderen 2022

2023 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Mertens, N., Demaerschalk, E., Hermans, K. (2023). Lokale dak- en thuislozentellingen in Vlaanderen 2022

Een verkennende studie naar intersectoraal toepasbare bouwstenen en definities voor een model Persoonsvolgende Financiering binnen de Vlaamse Sociale Bescherming

2023 • Financiering

Bronvermelding

Moors, E., Badisco, J., Hermans, K., Declercq, A. (2022). Een verkennende studie naar intersectoraal toepasbare bouwstenen en definities voor een model Persoonsvolgende Financiering binnen de Vlaamse Sociale Bescherming. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gegevensverwerking in het kader van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

2023 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Menten, N., Opgenhaffen, T., Put, J. (2022). Gegevensverwerking in het kader van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten en de impact op de kwaliteit van leven van personen met een handicap

2023 • Financiering

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Van Regenmortel, T. (2023). Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten en de impact op de kwaliteit van leven van personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn

Een aanzet tot monitoring van o.a. recidive en desistance in jeugddelinquentietrajecten

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Kelecom, E., Pleysier, S., Put, J., Hermans, K. (2022). Een aanzet tot monitoring van o.a. recidive en desistance in jeugddelinquentietrajecten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Exploratief onderzoek en procesevaluatie van de delictgerichte contextbegeleiding binnen het jeugddelinquentierecht

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Mathieu, S., Pleysier, S., Put, J. (2022). Exploratief onderzoek en procesevaluatie van de delictgerichte contextbegeleiding binnen het jeugddelinquentierecht. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het gebruik van de BelRAI Screener voor Kinderen en Jongeren voor de toekenning van het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Declercq, A. (2022). Het gebruik van de BelRAI Screener voor Kinderen en Jongeren voor de toekenning van het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument - ADDENDUM

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Declercq, A. (2022). Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument - ADDENDUM. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Declercq, A. (2021). Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2022

Beleidsgerichte Delphi-bevraging naar visie van Vlaamse parlementsleden op armoede, armoedebestrijding en monitoring in het kader van de haalbaarheidsstudie naar een nominale armoede-indicator voor Vlaanderen

2022 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Marchal, S., Storms, B., Cantillon, B., Delanghe, H., Frederickx, F., Lemmens, A., Neelen, W., Penne, T. (2022). Beleidsgerichte Delphi-bevraging naar visie van Vlaamse parlementsleden op armoede, armoedebestrijding en monitoring in het kader van de haalbaarheidsstudie naar een nominale armoede-indicator voor Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en het gebruik van een bijkomende indicator om armoede te monitoren op Vlaams niveau

2022 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Marchal, S., Storms, B., Cantillon, B., Delanghe, H., Frederickx, F., Lemmens, A., Neelen, W., Penne, T. (2022). Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en het gebruik van een bijkomende indicator om armoede te monitoren op Vlaams niveau. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Covid-19 en innovatief organiseren in woonzorgcentra: Kan de arbeidsorganisatie verschillen in besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen van Covid-19 verklaren?

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Teppers, E., Vermeerbergen, L., Van Hootegem, G. (2022). Covid-19 en innovatief organiseren in woonzorgcentra: Kan de arbeidsorganisatie verschillen in besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen van Covid-19 verklaren?. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het samen plaatsen van broers en zussen in de jeugdzorg

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Jespers, B., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. (2022). Het samen plaatsen van broers en zussen in de jeugdzorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Verkennende studie naar de mogelijkheden van BelRAI in de ondersteuning en zorg voor volwassenen met een handicap

2022 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Vanlinthout, E., De Cuyper, K., Decancq, K., Declercq, A. (2022). Verkennende studie naar de mogelijkheden van BelRAI in de ondersteuning en zorg voor volwassenen
met een handicap
. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.