Publicaties

2023

Internationaal vergelijkend onderzoek naar de kind-begeleider ratio in formele opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar en de bijhorende modaliteiten en randvoorwaarden

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Teppers, E., Van Regenmortel, M. (2023). Internationaal vergelijkend onderzoek naar de kind-begeleider ratio in formele opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar en de bijhorende modaliteiten en randvoorwaarden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatieonderzoek van de samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Benoot, T., Van Lombergen, L., Hermans, K., Raeymaeckers, P., De Corte, J., Roose, R. (2022). Evaluatieonderzoek van de samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van de BelRAI Screener en het BelRAI Sociaal Supplement voor de toekenning van het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood: vervolgonderzoek

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Daems, A., Declercq, A. (2022). Het gebruik van de BelRAI Screener en het BelRAI Sociaal Supplement voor de toekenning van het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood: vervolgonderzoek. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Lokale dak- en thuislozentellingen in Vlaanderen 2022

2023 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Mertens, N., Demaerschalk, E., Hermans, K. (2023). Lokale dak- en thuislozentellingen in Vlaanderen 2022

Een verkennende studie naar intersectoraal toepasbare bouwstenen en definities voor een model Persoonsvolgende Financiering binnen de Vlaamse Sociale Bescherming

2023 • Financiering

Bronvermelding

Moors, E., Badisco, J., Hermans, K., Declercq, A. (2022). Een verkennende studie naar intersectoraal toepasbare bouwstenen en definities voor een model Persoonsvolgende Financiering binnen de Vlaamse Sociale Bescherming. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gegevensverwerking in het kader van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

2023 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Menten, N., Opgenhaffen, T., Put, J. (2022). Gegevensverwerking in het kader van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten en de impact op de kwaliteit van leven van personen met een handicap

2023 • Financiering

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Van Regenmortel, T. (2023). Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten en de impact op de kwaliteit van leven van personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn

Een aanzet tot monitoring van o.a. recidive en desistance in jeugddelinquentietrajecten

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Kelecom, E., Pleysier, S., Put, J., Hermans, K. (2022). Een aanzet tot monitoring van o.a. recidive en desistance in jeugddelinquentietrajecten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Exploratief onderzoek en procesevaluatie van de delictgerichte contextbegeleiding binnen het jeugddelinquentierecht

2023 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Mathieu, S., Pleysier, S., Put, J. (2022). Exploratief onderzoek en procesevaluatie van de delictgerichte contextbegeleiding binnen het jeugddelinquentierecht. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het gebruik van de BelRAI Screener voor Kinderen en Jongeren voor de toekenning van het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Declercq, A. (2022). Het gebruik van de BelRAI Screener voor Kinderen en Jongeren voor de toekenning van het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument - ADDENDUM

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Declercq, A. (2022). Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument - ADDENDUM. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument

2023 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Doren, S., Declercq, A. (2021). Ontwikkelen van een Sociaal Supplement voor de BelRAI Screener en het BelRAI Home Care instrument. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2022

Beleidsgerichte Delphi-bevraging naar visie van Vlaamse parlementsleden op armoede, armoedebestrijding en monitoring in het kader van de haalbaarheidsstudie naar een nominale armoede-indicator voor Vlaanderen

2022 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Marchal, S., Storms, B., Cantillon, B., Delanghe, H., Frederickx, F., Lemmens, A., Neelen, W., Penne, T. (2022). Beleidsgerichte Delphi-bevraging naar visie van Vlaamse parlementsleden op armoede, armoedebestrijding en monitoring in het kader van de haalbaarheidsstudie naar een nominale armoede-indicator voor Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en het gebruik van een bijkomende indicator om armoede te monitoren op Vlaams niveau

2022 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Marchal, S., Storms, B., Cantillon, B., Delanghe, H., Frederickx, F., Lemmens, A., Neelen, W., Penne, T. (2022). Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en het gebruik van een bijkomende indicator om armoede te monitoren op Vlaams niveau. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Covid-19 en innovatief organiseren in woonzorgcentra: Kan de arbeidsorganisatie verschillen in besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen van Covid-19 verklaren?

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Teppers, E., Vermeerbergen, L., Van Hootegem, G. (2022). Covid-19 en innovatief organiseren in woonzorgcentra: Kan de arbeidsorganisatie verschillen in besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen van Covid-19 verklaren?. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het samen plaatsen van broers en zussen in de jeugdzorg

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Jespers, B., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. (2022). Het samen plaatsen van broers en zussen in de jeugdzorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Verkennende studie naar de mogelijkheden van BelRAI in de ondersteuning en zorg voor volwassenen met een handicap

2022 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Vanlinthout, E., De Cuyper, K., Decancq, K., Declercq, A. (2022). Verkennende studie naar de mogelijkheden van BelRAI in de ondersteuning en zorg voor volwassenen
met een handicap
. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Doelgerichte zorg integreren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Vervolgonderzoek

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanneste, L., Vanlinthout, E., Haverals. R., Van Roy, K., Declercq, A., Boeckxstaens, P. (2022). Doelgerichte zorg integreren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan vervolgonderzoek. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het operationaliseren van BelRAI resultaten in een doelgericht zorgplan

2022 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Vanlinthout, E., Vanneste, L., Boeckxstaens, P., Declercq, A. (2022). Het operationaliseren van BelRAI resultaten in een doelgericht zorgplan. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Towards a projection model for the Flemish social protection [Naar een prognosemodel voor de Vlaamse Sociale Bescherming]

2022 • Financiering

Bronvermelding

de Almeida Mello, J., Daems, A., Vande Voorde, C., Declercq, A., Schokkaert, E. (2022). Towards a projection model for the Flemish social protection [Naar een prognosemodel voor de Vlaamse Sociale Bescherming]. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Zorgenquête 2021: Inhoudelijk rapport

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bracke, M., Mortelmans, D., Declercq, A., Raeymaeckers, P., De Koker, B., Heylen, L. (2022). Zorgenquête 2021: Inhoudelijk rapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgenquête 2021: Technisch rapport

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Willems, A., Bracke, M., Declercq, A., De Koker, B., Heylen, L., Mortelmans, D. (2022). Zorgenquête 2021: Technisch rapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie van de aanpak van de covid-19 crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van het zorglandschap

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bekijk de Webinar.

Bronvermelding

Vancaillie, S., Duppen, D., Sevenants, A., Verschuere, B., De Graef, P., Raeymaeckers, P., Verté, D., Voets, J., De Sutter, A., Schokkaert, E., Van Regenmortel, M., Put, J., Van Audenhove, Ch., Gemmel, P., Declercq, A. (2022). Evaluatie van de aanpak van de covid-19 crisis en de beleidsaanbevelingen voor de organisatie van het zorglandschap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Aanpassing van het BelRAI Forensic supplement op basis van het Risk-Need-Responsivity model en aanpassing van de cliëntversie van de DUNDRUM voor personen met een verstandelijke beperking

2022 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Habets, P., Van Horebeek, H., De Cuyper, K., Jeandarme, I. (2022). Aanpassing van het BelRAI Forensic supplement op basis van het Risk-Need-Responsivity model en aanpassing van de cliëntversie van de DUNDRUM voor personen met een verstandelijke beperking. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten vanuit het perspectief van de persoon met een handicap

2022 • Financiering

Bronvermelding

Polfliet, L., Van den Cruyce, N., Hermans, K. (2022). Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten vanuit het perspectief van de persoon met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De ontwikkeling van een modulair systeem voor BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg

2022 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., De Cuyper, K., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2022). De ontwikkeling van een modulair systeem voor BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het ontwikkelen van een VIPA addendum voor GRO toepasbaar als duurzaamheidscriteria voor gesubsidieerde projecten in de zorgsector

2022 • Specifieke thema's

Bronvermelding

De Ploey, K., Declercq, J., Stevanovic, M., Allacker, K. (2022). Het ontwikkelen van een VIPA addendum voor GRO toepasbaar als duurzaamheidscriteria voor gesubsidieerde projecten in de zorgsector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Een multidisciplinaire richtlijn met zicht op de toekomst - Versie 2.1

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Peeters, T., Vanlinthout, E., De Cuyper, K., Opgenhaffen, T., Vanhoof, J., Buyck, I., Nijs, S., van Achterberg, T., Put, J., Van Audenhove, Ch. (2022). De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Een multidisciplinaire richtlijn met zicht op de toekomst. Versie 2.1. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Een intersectorale richtlijn met zicht op de toekomst

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Cuyper, K., Opgenhaffen, T., Droogmans, G., Beeckmans, D., Vanhoof, J., Mertens, N., Maes, B., Vanlinthout, E., van Achterberg, T., Nijs, S., Peeters, T., Put, J., Van Audenhove, Ch. (2021). De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Een intersectorale richtlijn met zicht op de toekomst. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling van een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Beeckmans, D., Droogmans, G., Mertens, N., Opgenhaffen, T., Vanhoof, J., Maes, B., van Achterberg, T., Nijs, S., Put, J., Van Audenhove, Ch., De Cuyper, K. (2021). De ontwikkeling van een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Academische Werkplaats Autisme: praktijkgericht en participatief onderzoek naar interventies voor personen met autisme en hun familie

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maljaars, J., Van der Paelt, S., Roeyers, H., Noens, I. (2022). Academische Werkplaats Autisme: praktijkgericht en participatief onderzoek naar interventies voor personen met autisme en hun familie. Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gesloten opvang van minderjarigen in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie in Vlaanderen: een rechtspositieregeling

2022 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Opgenhaffen, T., Put, J., Pleysier, S. (2022). Gesloten opvang van minderjarigen in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie in Vlaanderen: een rechtspositieregeling. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2021

Vooronderzoek ‘Monitoring en evaluatie van het decreet jeugddelinquentierecht’

2021 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Coeck, I., Hadermann, E., Van Kelecom, E., Put, J., Pleysier, S., Goedseels, E. (2021). Vooronderzoek ‘Monitoring en evaluatie van het decreet jeugddelinquentierecht’. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken en doen ouders en opvanglocaties? Een mixed-method analyse

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Reidsma, M., Verhaeghe, N., Van Regenmortel, M. (2021). Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken en doen ouders en opvanglocaties? Een mixed-method analyse. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Doelgerichte zorg integreren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Fase 1: Een onderzoek naar een generiek kader levensdoelen en de verhouding tussen levensdoelen en operationele zorgdoelen en zorgtaken binnen de zorgplanning

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanneste, L., Torfs L., Boeckxstaens, P., De Sutter, A. (2021). Doelgerichte zorg integreren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Fase 1: Een onderzoek naar een generiek kader levensdoelen en de verhouding tussen levensdoelen en operationele zorgdoelen en zorgtaken binnen de zorgplanning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de intensieve trajecten binnen de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) van het Agentschap Opgroeien

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Wispelaere, T., Pleysier, S., Hermans, K. (2021). Analyse van de intensieve trajecten binnen de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) van het Agentschap Opgroeien. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Technologische gezondheidsinnovaties. Ontwikkeling van een ethisch evaluatiekader

2021 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Vandemeulebroucke, T., Mertens, E., Denier, Y., Gastmans, C. (2021). Technologische gezondheidsinnovaties. Ontwikkeling van een ethisch evaluatiekader. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen

2021 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Lucherini, A., Merci, B. (2021). Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de effecten van veerkracht in de perinatale periode

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vos, S., Martens, D., Bijnens, E., Kindermans, H., Shkedy, Z., Nawrot, T. (2021). Perinataal psychosociaal welzijn en gezondheid van het kind – bevindingen uit het Leuven BRAINAGE cohort. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Evaluatie van de aanpak van de COVID-19-crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van ouderenzorg

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bergs, J., Ceccarelli, B., Daniels, K., Desmedt, M., Hellings, J., Lemmens, E., Schrooten, W., Ulenaers, D. (2021). Evaluatie van de aanpak van de COVID-19-crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van ouderenzorg. Leuven: Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin