Publicaties

2019

Ontwikkelen van afkappunten in BelRAI Screener voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB genoemd)

2019 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Moors, E., Declercq, A., (2019). Ontwikkelen van afkappunten in BelRAI Screener voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB genoemd). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de ondersteuningsbehoefte van de formele kinderopvang m.b.t. inclusieve opvang en een analyse van de ervaringen van de Centra voor Inclusieve Kinderopvang

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Teppers, E., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2019). Analyse van de ondersteuningsbehoefte van de formele kinderopvang m.b.t. inclusieve opvang en een analyse van de ervaringen van de Centra voor Inclusieve Kinderopvang. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwaliteitsindicatoren in de thuiszorg Traject met de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW)

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Steegmans, S., Neyens, I., Van Audenhove, Ch. (2019). Kwaliteitsindicatoren in de thuiszorg. Traject met de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling van regionale netwerken autisme in Vlaanderen

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Leys, M., Cloet, E., Vissers, S. (2019). De ontwikkeling van regionale netwerken autisme in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vele handen Zorg en samenleving in heden en verleden

2019 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Coussement, A., Vercruysse, S.M., Christiaens, K., m.m.v. Peter Heyrman (2019). VELE HANDEN - Zorg en samenleving in heden en verleden. Een historisch perspectief op het hedendaags debat over de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen. Op zoek naar continuïteit en discontinuïteit. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Minderjarigen in een politiecel of de volwassenenpsychiatrie Exploratief onderzoek over frequentie en aanpak

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Roevens, E., Put, J., Pleysier, S. (2019). Minderjarigen in een politiecel of de volwassenenpsychiatrie. Exploratief onderzoek over frequentie en aanpak

De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Peeters, T., De Cuyper, K., Opgenhaffen, T., Buyck, I., Put, J., Van Audenhove, Ch. (2019). De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Proefkader voor de inzet van het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap binnen de erkende capaciteit van een ouderenvoorziening

2019 • Financiering

Bronvermelding

Farah, S., Nys, A., Decancq, K. (2019). Proefkader voor de inzet van het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap binnen de erkende capaciteit van een ouderenvoorziening. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

2018

Naar een geïntegreerd registratie- en classificatiesysteem in de gezondheids- en welzijnssector?

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Scheerens, Ch., De Maeseneer, J., De Sutter, A. (2018). Naar een geïntegreerd registratie- en classificatiesysteem in de gezondheids- en welzijnssector? Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wegwijzers beroepsgeheim

2018 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. (2018). Wegwijzers beroepsgeheim. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van leven en zorg voor personen met cognitieve problemen, waaronder voornamelijk dementie, die verblijven in een woonzorgcentrum

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Ingelgom, S., Spruytte, N., Sevenants, A., Van Audenhove, Ch. (2018). Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van leven en zorg voor personen met cognitieve problemen, waaronder voornamelijk dementie, die verblijven in een woonzorgcentrum. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Disengagement geradicaliseerde gedetineerden: beschrijving en evaluatie praktijk

2018 • Specifieke thema's

Bronvermelding

De Pelecijn, L., Decoene, S., Hardyns, W., Janssens, J., Beyens, K., Aertsen, I. (2018). Disengagement geradicaliseerde gedetineerden: beschrijving en evaluatie praktijk. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap

2018 • Financiering

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2018). Inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget

2018 • Financiering

Bronvermelding

Dursin, W., Verschuere, B., Roose, R. (2018). Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen cliënt, professionele zorg en mantelzorg

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020 focust op de maatschappelijke erkenning, waardering en ondersteuning van mantelzorgers, de positie van mantelzorgers binnen de zorg en de specifieke situatie van jonge mantelzorgers. Het zet de krijtlijnen uit voor verdere uitbouw van het formeel ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en het versterken van de samenwerking tussen informele en professionele zorg. De achterliggende visie is dat mantelzorgers en professionele zorgverleners geen concurrenten zijn van elkaar, maar partners met elk een eigen perspectief.

De doelstelling van dit actieonderzoek is het ontwikkelen van een toolkit die samenwerking tussen cliënten, hun mantelzorgers en professionele zorgactoren faciliteert. Belangrijk is dat het perspectief van de verschillende betrokken hulpactoren (formeel en informeel) op de samenwerking aan bod komt.

Toolkit: de Samenspraakfiche - Handleiding

Bronvermelding

Walgraef, I., De Koker, B., De Witte, N. (2018). Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen cliënt, professionele zorg en mantelzorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Kindreflex: de ontwikkeling van een Vlaamse Kindcheck met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., De Cuyper, K., Van Audenhove, Ch. (2018). De Kindreflex: de ontwikkeling van een Vlaamse Kindcheck met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget

2018 • Financiering

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2018). Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitwerking van een ontwerp van decreet betreffende de geestelijke gezondheid

2018 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

De Cuyper, K., Van Ingelgom, S. Van Audenhove, Ch. (2018). Uitwerking van een ontwerp van decreet betreffende de geestelijke gezondheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwikkeling van een BelRAI Screener instrument voor kinderen

2018 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Neyens, I., Declercq, A. (2018). Ontwikkeling van een BelRAI Screener instrument voor kinderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het ontwikkelen van een concept voor de realisatie van een longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., West, D., Vanderfaeillie, J., Pleysier, S., Hermans, K. (2018). Het ontwikkelen van een concept voor de realisatie van een longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BelRAI Revalidatie: Evaluatie van interRAI-instrumenten revalidatie voor toepassing in de revalidatie in Vlaanderen

2018 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Regenmortel, J., Declercq, A., Van de Velde, D. (2018). BelRAI Revalidatie: Evaluatie van interRAI-instrumenten revalidatie voor toepassing in de revalidatie in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Boost, D., Elloukmani, S., Hermans, K. Raeymaeckers, P. (2018). Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal Werk conferentie 2018

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vandekinderen, C., Roose, R. Raeymaeckers, P., Hermans, K. (2018). Sterk Sociaal Werk. Eindrapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2017

Exploratieve studie naar de toepasbaarheid van de interRAI GGZ instrumenten in de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening en/of verslaving in Vlaanderen

2017 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Eenoo, L., De Cuyper, K., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2017). Exploratieve studie naar de toepasbaarheid van de interRAI GGZ instrumenten in de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening en/of verslaving in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het persoonsvolgend financieringssysteem in de sector voor personen met een handicap. Landenstudie: Nederland, Engeland en Duitsland

2017 • Financiering

Bronvermelding

Benoot, T., Dursin, W., Verschuere, B., Roose, R. (2017). Het persoonsvolgend financieringssysteem in de sector voor personen met een handicap. Landenstudie: Nederland, Engeland en Duitsland. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Studie over de uitwerking van indicatoren voor de responsabilisering m.b.t. de werkingskosten van de Zorgkassen

2017 • Financiering

Bronvermelding

Pattyn, E., Gemmel, P., Trybou, J. (2017). Studie over de uitwerking van indicatoren voor de responsabilisering m.b.t. de werkingskosten van de Zorgkassen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2016

Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hermans, K., Van Leeuwen, K., Vanderfaeillie, J., Maes, B. (2016). Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Project Vlaamse Sociale Bescherming - Vergelijkend onderzoek van cliënten in de thuiszorg en residentiële zorg

2016 • Financiering

Bronvermelding

De Almeida Mello, J., Vermeulen, B., Hermans, K. (2016). Project Vlaamse Sociale Bescherming - Vergelijkend onderzoek van cliënten in de thuiszorg en residentiële zorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bulteel, S. Maljaars, J., Bos, A., Maes, B., Noens, I. (2016). De ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vervolgonderzoek Diensten Ondersteuningsplan. Analyse van actoren en processen van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Nijs, S., Maes, B. (2016). Vervolgonderzoek Diensten Ondersteuningsplan. Analyse van actoren en processen van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse CliëntZorgMonitor

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Neyens, I., Mestdagh, A., Carrette, V., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2016). De Vlaamse CliëntZorgMonitor. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De impact van informatietechnologie op de gezondheidszorg van kwetsbare oudere in de eerstelijn

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Coninck, L., Aertgeerts, B., Declercq, A. (2016). De impact van informatietechnologie op de gezondheidszorg van de kwetsbare oudere in de eerstelijn. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op weg naar een goed gevoel - deel 2: ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepswerknemers uit de sociale economie

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Op weg naar een goed gevoel: Ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepwerknemers uit de sociale economie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op weg naar een goed gevoel - deel 1: ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepswerknemers uit de sociale economie

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Op weg naar een goed gevoel: Ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepwerknemers uit de sociale economie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwikkeling en evaluatie van een self-management eHealth interventie in de eerste lijn

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Plaete, J., Verloigne, M., Huys, N., De Bourdeaudhuij, I., Crombez, G. (2016). Ontwikkeling en evaluatie van een self-management eHealth interventie in de eerste lijn. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Effectieve gemeenschapsgerichte zorg in Vlaanderen

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vereecken, M., Neyens, I., Carrette, V., Maes, B., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2016). Effectieve gemeenschapsgerichte zorg in Vlaanderen. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2015

Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen de zorgregie voor personen met een handicap

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maes, B., Op de Beeck, L. (2015). Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen de zorgregie voor personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vergelijkende studie van bestaande inschalingen voor de zorg voor personen met een handicap en ouderen met het oog op de inschatting van de huidige hulpmiddelenbehoeften

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Maes, B., Kuppens, S. (2015). Vergelijkende studie van bestaande inschalingen voor de zorg voor personen met een handicap en ouderen met het oog op de inschatting van de huidige  hulpmiddelenbehoeften. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: onderzoeksrapport

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Neyens, I., Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: onderzoeksrapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op weg naar zelfstandig wonen Een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Meys, E., Pleysier, S., Hermans, K. (2015). Op weg naar zelfstandig wonen Een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin