Publicaties

2017

Het persoonsvolgend financieringssysteem in de sector voor personen met een handicap. Landenstudie: Nederland, Engeland en Duitsland

2017 • Financiering

Bronvermelding

Benoot, T., Dursin, W., Verschuere, B., Roose, R. (2017). Het persoonsvolgend financieringssysteem in de sector voor personen met een handicap. Landenstudie: Nederland, Engeland en Duitsland. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Studie over de uitwerking van indicatoren voor de responsabilisering m.b.t. de werkingskosten van de Zorgkassen

2017 • Financiering

Bronvermelding

Pattyn, E., Gemmel, P., Trybou, J. (2017). Studie over de uitwerking van indicatoren voor de responsabilisering m.b.t. de werkingskosten van de Zorgkassen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2016

Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hermans, K., Van Leeuwen, K., Vanderfaeillie, J., Maes, B. (2016). Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte.

Project Vlaamse Sociale Bescherming - Vergelijkend onderzoek van cliënten in de thuiszorg en residentiële zorg

2016 • Financiering

Bronvermelding

De Almeida Mello, J., Vermeulen, B., Hermans, K. (2016). Project Vlaamse Sociale Bescherming - Vergelijkend onderzoek van cliënten in de thuiszorg en residentiële zorg.

Ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bulteel, S. Maljaars, J., Bos, A., Maes, B., Noens, I. (2016). De ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag.

Vervolgonderzoek Diensten Ondersteuningsplan. Analyse van actoren en processen van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Nijs, S., Maes, B. (2016). Vervolgonderzoek Diensten Ondersteuningsplan. Analyse van actoren en processen van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning.

De Vlaamse CliëntZorgMonitor

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Neyens, I., Mestdagh, A., Carrette, V., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2016). De Vlaamse CliëntZorgMonitor.

De impact van informatietechnologie op de gezondheidszorg van kwetsbare oudere in de eerstelijn

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Coninck, L., Aertgeerts, B., Declercq, A. (2016). De impact van informatietechnologie op de gezondheidszorg van de kwetsbare oudere in de eerstelijn.

Op weg naar een goed gevoel - deel 2: ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepswerknemers uit de sociale economie

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Op weg naar een goed gevoel: Ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepwerknemers uit de sociale economie.

Op weg naar een goed gevoel - deel 1: ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepswerknemers uit de sociale economie

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Op weg naar een goed gevoel: Ontwikkeling van een interventie om veerkracht te verhogen bij doelgroepwerknemers uit de sociale economie.

Ontwikkeling en evaluatie van een self-management eHealth interventie in de eerste lijn

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Ontwikkeling en evaluatie van een self-management eHealth interventie in de eerste lijn

Effectieve gemeenschapsgerichte zorg in Vlaanderen

2016 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vereecken, M., Neyens, I., Carrette, V., Maes, B., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2016). Effectieve gemeenschapsgerichte zorg in Vlaanderen.

2015

Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen de zorgregie voor personen met een handicap

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maes, B., Op de Beeck, L. (2015). Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen de zorgregie voor personen met een handicap.

Vergelijkende studie van bestaande inschalingen voor de zorg voor personen met een handicap en ouderen met het oog op de inschatting van de huidige hulpmiddelenbehoeften

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Maes, B., Kuppens, S. (2015). Vergelijkende studie van bestaande inschalingen voor de zorg voor personen met een handicap en ouderen met het oog op de inschatting van de huidige  hulpmiddelenbehoeften. 

Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: onderzoeksrapport

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Neyens, I., Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: onderzoeksrapport.

Op weg naar zelfstandig wonen Een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Meys, E., Pleysier, S., Hermans, K. (2015). Op weg naar zelfstandig wonen Een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten.

Analyse en beleidsvoorstellen voor een betere implementatie van methodieken op het vlak van het preventieve gezondheidsbeleid

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Moncarey, I., Vandevelde, K., Maes, L., Voets, J., Gemmel, P., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Analyse en beleidsvoorstellen voor een betere implementatie van methodieken op het vlak van het preventieve gezondheidsbeleid.

Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen

2015 • Financiering

Bronvermelding

Vinck, J., Verbist, G., Van Lancker, W. (2015). Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen.

Onderzoek naar de haalbaarheid van implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform (deelstudie 2). Naar de realisatie van een WVG-kenniswijzer

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Neyens, I., Carrette, V. Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform (deelstudie 2). Naar de realisatie van een WVG-kenniswijzer.

Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Goede praktijken met oog op de cliënt

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, H., Bogaerts, L., Put, J. (2015). Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Goede praktijken met het oog op de cliënt.

De rechtspositiebepaling en -bescherming van de cliënt in de zorgverlening

2015 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2015). De rechtspositiebepaling en -bescherming van de cliënt in de zorgverlening.

Financiering van de voorzieningen voor personen met een handicap: Kleinschalige (groeps)woningen

2015 • Financiering

Bronvermelding

De Coninck, A., Kuppens, S. (2015). Financiering van de voorzieningen voor personen met een handicap: Kleinschalige (groeps)woningen.

Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen

2015 • Financiering

Bronvermelding

Pacolet, J., De Coninck, A. (2015). Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen.

Op weg naar een gezonde werkomgeving: Ontwikkeling van een handleiding Gezondheidspromotie voor sociale en beschutte werkplaatsen

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Steigers – Op weg naar een gezonde werkomgeving: Ontwikkeling van een handleiding Gezondheidspromotie voor sociale en beschutte werkplaatsen.

Screenen voor een betere gezondheid: Instrument en handleiding

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Screenen voor een betere gezondheid: Instrument en handleiding.

JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2015). JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg.

JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., (2015). JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden.

Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, J., Hermans, K. (2015). Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie.

2014

Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Pacolet, J., Vanormelingen, J., De Coninck, A. (2014). Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap.

Bouwstenen voor een Vlaams actieplan online hulp

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H., Vandecasteele, A. (2014). Bouwstenen voor een Vlaams actieplan online hulp.

Nulmeting dak- en thuisloosheid

2014 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Meys, E., Hermans, K. (2014). Nulmeting dak- en thuisloosheid.

Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker

2014 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Kuppens, S. (2014). Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker.

Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG

2014 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG.

Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG

2014 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG.

Vlaamse prioritaire thema's mbt de eerstelijnsgezondheidszorg: focus op de Vlaamse huisartsengeneeskunde

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Detollenaere, J., Vos, J., De Maeseneer, J., Willems, S. (2014). Vlaamse prioritaire thema’s mbt de eerstelijnsgezondheidszorg: focus op de Vlaamse huisartsengeneeskunde.

Haalbaarheidsstudie: een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Plaete, J., De Bourdeaudhuij, I., Crombez, G. (2014). Haalbaarheidsstudie : een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen.

Samenwerken in de pleegzorg: de ontwikkeling van een ondersteunend programma

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Robberechts, M., Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Samenwerken in de pleegzorg: de ontwikkeling van een ondersteunend programma.

Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Eindrapport Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma

Zorgen over de opvoeding bij gezinnen met een 6- of 12-jarig kind: de relatie met kind, ouder- en gezinskenmerken en behoefte aan en gebruik van ondersteuning

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Jeannin, R., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A. (2014). Zorgen over de opvoeding bij gezinnen met een 6- of 12-jarig kind: de relatie met kind, ouder- en gezinskenmerken en behoefte aan en gebruik van ondersteuning.

Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Dierckx, H., Snoeck, G., Tambuyzer, E., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R., De Cock, P., Hoppenbrouwers, K. (2014). Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging.