Publicaties

2015

Analyse en beleidsvoorstellen voor een betere implementatie van methodieken op het vlak van het preventieve gezondheidsbeleid

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Moncarey, I., Vandevelde, K., Maes, L., Voets, J., Gemmel, P., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Analyse en beleidsvoorstellen voor een betere implementatie van methodieken op het vlak van het preventieve gezondheidsbeleid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen

2015 • Financiering

Bronvermelding

Vinck, J., Verbist, G., Van Lancker, W. (2015). Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar de haalbaarheid van implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform (deelstudie 2). Naar de realisatie van een WVG-kenniswijzer

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Neyens, I., Carrette, V. Van Audenhove, Ch. (2015). Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform (deelstudie 2). Naar de realisatie van een WVG-kenniswijzer. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Goede praktijken met oog op de cliënt

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, H., Bogaerts, L., Put, J. (2015). Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Goede praktijken met het oog op de cliënt. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De rechtspositiebepaling en -bescherming van de cliënt in de zorgverlening

2015 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2015). De rechtspositiebepaling en -bescherming van de cliënt in de zorgverlening. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Financiering van de voorzieningen voor personen met een handicap: Kleinschalige (groeps)woningen

2015 • Financiering

Bronvermelding

De Coninck, A., Kuppens, S. (2015). Financiering van de voorzieningen voor personen met een handicap: Kleinschalige (groeps)woningen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen

2015 • Financiering

Bronvermelding

Pacolet, J., De Coninck, A. (2015). Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op weg naar een gezonde werkomgeving: Ontwikkeling van een handleiding Gezondheidspromotie voor sociale en beschutte werkplaatsen

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). Steigers – Op weg naar een gezonde werkomgeving: Ontwikkeling van een handleiding Gezondheidspromotie voor sociale en beschutte werkplaatsen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Screenen voor een betere gezondheid: Instrument en handleiding

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Mommen, J., Maes, L., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I. (2015). StEIGERs - Screenen voor een betere gezondheid: Instrument en handleiding. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2015). JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., (2015). JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, J., Hermans, K. (2015). Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2014

Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Pacolet, J., Vanormelingen, J., De Coninck, A. (2014). Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bouwstenen voor een Vlaams actieplan online hulp

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H., Vandecasteele, A. (2014). Bouwstenen voor een Vlaams actieplan online hulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nulmeting dak- en thuisloosheid

2014 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Meys, E., Hermans, K. (2014). Nulmeting dak- en thuisloosheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Kuppens, S. (2014). Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG

2014 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG

2014 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse prioritaire thema's mbt de eerstelijnsgezondheidszorg: focus op de Vlaamse huisartsengeneeskunde

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Detollenaere, J., Vos, J., De Maeseneer, J., Willems, S. (2014). Vlaamse prioritaire thema’s mbt de eerstelijnsgezondheidszorg: focus op de Vlaamse huisartsengeneeskunde. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Haalbaarheidsstudie: een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Plaete, J., De Bourdeaudhuij, I., Crombez, G. (2014). Haalbaarheidsstudie : een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerken in de pleegzorg: de ontwikkeling van een ondersteunend programma

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Robberechts, M., Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Samenwerken in de pleegzorg: de ontwikkeling van een ondersteunend programma. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Eindrapport Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgen over de opvoeding bij gezinnen met een 6- of 12-jarig kind: de relatie met kind, ouder- en gezinskenmerken en behoefte aan en gebruik van ondersteuning

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Jeannin, R., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A. (2014). Zorgen over de opvoeding bij gezinnen met een 6- of 12-jarig kind: de relatie met kind, ouder- en gezinskenmerken en behoefte aan en gebruik van ondersteuning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Dierckx, H., Snoeck, G., Tambuyzer, E., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R., De Cock, P., Hoppenbrouwers, K. (2014). Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! Talent. Studie naar welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Pieters, C., Roelants, M, Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). JOnG! Talent. Studie naar het welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociale verschillen in determinanten van gezondheid bij jonge kinderen (0-3 jaar) in de Vlaamse geboortecohorte JOnG!.

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van den Branden, S., Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). Sociale verschillen in determinanten van gezondheid bij jonge kinderen (0-3 jaar) in de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, J., Hermans, K. (2014). Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2013

Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Colla S., Maes B. (2013). Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie opstart Multifunctionele Centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Colla, S., Maes, B. (2013). Evaluatie opstart Multifunctionele Centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming

2013 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Eeman, L., Steenssens, K., Van Regenmortel, T. (2013). Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Frees, W., De Peuter, B., Steen, T. (2013). Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijn in een grootstedelijke context

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Meys, E., Hermans, K. (2013). Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk in een grootstedelijke context. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar haalbaarheid en de implementatie van een WVG kennisdelingsplatform

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Neyens, I., Van Audenhove, Ch., Maes, L., Carrette, V. (2013). Onderzoek naar de haalbaarheid en de implementatie van een WVG kennisdelingsplatform. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

2013 • Financiering

Bronvermelding

Pacolet, J., De Coninck, A., De Wispelaere, F. (2013). Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Hedebouw, G., Gijselinckx, C. (2013). Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanclooster, S., Vanderhaegen, J., Bruffaerts, R., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2013). Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nulmeting van het gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., De Maeseneer, J., Maes, B., Pacolet, J., Hermans, K. (2013). Nulmeting van het gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Juridisering van de zorgsector. Een verkennende begrips- en fenomeenstudie

2013 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Put, J., Van Assche, L. (2013). Juridisering van de zorgsector. Een verkennende begrips- en fenomeenstudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen

2013 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Tans, A., Put, J. (2013). Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie - StEIGERs

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Maes, L., De Bourdeaudhuij, I. (2013) Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie – StEIGERs. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin