Publicaties

2015

JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Van Leeuwen, K. (2015). JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., (2015). JOnG!-geboortecohorte: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie

2015 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, J., Hermans, K. (2015). Cliëntenregistratie en intersectoraal zorggebruik in de jeugdhulp Een casestudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2014

Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Pacolet, J., Vanormelingen, J., De Coninck, A. (2014). Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bouwstenen voor een Vlaams actieplan online hulp

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H., Vandecasteele, A. (2014). Bouwstenen voor een Vlaams actieplan online hulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nulmeting dak- en thuisloosheid

2014 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Meys, E., Hermans, K. (2014). Nulmeting dak- en thuisloosheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Kuppens, S. (2014). Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG

2014 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en sanctionering in het beleidsdomein WVG. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG

2014 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

D’haese, R., Put, J. (2014). Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse prioritaire thema's mbt de eerstelijnsgezondheidszorg: focus op de Vlaamse huisartsengeneeskunde

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Detollenaere, J., Vos, J., De Maeseneer, J., Willems, S. (2014). Vlaamse prioritaire thema’s mbt de eerstelijnsgezondheidszorg: focus op de Vlaamse huisartsengeneeskunde. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Haalbaarheidsstudie: een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Plaete, J., De Bourdeaudhuij, I., Crombez, G. (2014). Haalbaarheidsstudie : een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerken in de pleegzorg: de ontwikkeling van een ondersteunend programma

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Robberechts, M., Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Samenwerken in de pleegzorg: de ontwikkeling van een ondersteunend programma. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Belenger, L., Vanderfaeillie, J. (2014). Eindrapport Samenwerking ondersteunen in de pleegzorg: evaluatie en implementatie van een ondersteuningsprogramma. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgen over de opvoeding bij gezinnen met een 6- of 12-jarig kind: de relatie met kind, ouder- en gezinskenmerken en behoefte aan en gebruik van ondersteuning

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Jeannin, R., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A. (2014). Zorgen over de opvoeding bij gezinnen met een 6- of 12-jarig kind: de relatie met kind, ouder- en gezinskenmerken en behoefte aan en gebruik van ondersteuning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Dierckx, H., Snoeck, G., Tambuyzer, E., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R., De Cock, P., Hoppenbrouwers, K. (2014). Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! Talent. Studie naar welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Pieters, C., Roelants, M, Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). JOnG! Talent. Studie naar het welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociale verschillen in determinanten van gezondheid bij jonge kinderen (0-3 jaar) in de Vlaamse geboortecohorte JOnG!.

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van den Branden, S., Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). Sociale verschillen in determinanten van gezondheid bij jonge kinderen (0-3 jaar) in de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, J., Hermans, K. (2014). Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2013

Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Colla S., Maes B. (2013). Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie opstart Multifunctionele Centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Colla, S., Maes, B. (2013). Evaluatie opstart Multifunctionele Centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming

2013 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Eeman, L., Steenssens, K., Van Regenmortel, T. (2013). Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Frees, W., De Peuter, B., Steen, T. (2013). Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijn in een grootstedelijke context

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Meys, E., Hermans, K. (2013). Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk in een grootstedelijke context. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar haalbaarheid en de implementatie van een WVG kennisdelingsplatform

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Neyens, I., Van Audenhove, Ch., Maes, L., Carrette, V. (2013). Onderzoek naar de haalbaarheid en de implementatie van een WVG kennisdelingsplatform. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

2013 • Financiering

Bronvermelding

Pacolet, J., De Coninck, A., De Wispelaere, F. (2013). Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Hedebouw, G., Gijselinckx, C. (2013). Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanclooster, S., Vanderhaegen, J., Bruffaerts, R., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2013). Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nulmeting van het gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., De Maeseneer, J., Maes, B., Pacolet, J., Hermans, K. (2013). Nulmeting van het gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Juridisering van de zorgsector. Een verkennende begrips- en fenomeenstudie

2013 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Put, J., Van Assche, L. (2013). Juridisering van de zorgsector. Een verkennende begrips- en fenomeenstudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen

2013 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Tans, A., Put, J. (2013). Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie - StEIGERs

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Maes, L., De Bourdeaudhuij, I. (2013) Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie – StEIGERs. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Daele, T., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van Audenhove, C., Van den Bergh, O. (2013). Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal profiel, gezondheid en determinanten van gezondheid tijdens het tweede levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2013). Sociaal profiel, gezondheid en determinanten van gezondheid tijdens het tweede levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten van Vlaamse peuters - Resultaten van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2013). Voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten van Vlaamse peuters - Resultaten van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2012

KANS Cijferrapprt: Beschrijvende analyse van de gegevens uit de eerste bevraging

2012 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Poppe, A., DeSmet, A, Verlinde, E., Hermans, K., Willems, S., Van Audenhove, Ch.., De Maeseneer, J.. (2012). KANS Cijferrapport: Beschrijvende analyse van de gegevens uit de eerste bevraging. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal-demografisch profiel en gezondheid van 6- en 12-jarige jongeren (cohorten JOnG!) in Vlaanderen

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Pieters,C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R., Hoppenbrouwers, K. (2012). Sociaal-demografisch profiel en gezondheid van 6- en 12-jarige jongeren (cohorten JOnG!) in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal-demografisch profiel, gezondheid en voedingspatroon tijdens het eerste levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2012). Sociaal-demografisch profiel, gezondheid en voedingspatroon tijdens het eerste levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

STICORDI en het recht op redelijke aanpassingen bij leerstoornissen in het secundair onderwijs

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Ceulemans, A., Vancayseele, N., Desoete, A., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K. (2012). STICORDI en het recht op redelijke aanpassingen bij leerstoornissen in het secundair onderwijs. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG!-0 IN ONTWIKKELING

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Devogelaer, N., Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., De Cock, P. (2012). JOnG!-0 in ontwikkeling. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! Opvoeding en gezinskenmerken bij Vlaamse kinderen (6-jarigen) en jongeren (12-jarigen)

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K. Desoete, A., Wiersema, R. (2012). JOnG! Opvoeding en gezinskenmerken bij Vlaamse kinderen (6-jarigen) en jongeren (12-jarigen). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin