Publicaties

2014

Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Dierckx, H., Snoeck, G., Tambuyzer, E., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R., De Cock, P., Hoppenbrouwers, K. (2014). Zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik bij Vlaamse kinderen en jongeren van 0, 6 en 12 jaar: Resultaten van de eerste bevraging. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! Talent. Studie naar welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Pieters, C., Roelants, M, Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). JOnG! Talent. Studie naar het welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen in relatie tot hun vaardigheden en schools functioneren. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociale verschillen in determinanten van gezondheid bij jonge kinderen (0-3 jaar) in de Vlaamse geboortecohorte JOnG!.

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van den Branden, S., Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2014). Sociale verschillen in determinanten van gezondheid bij jonge kinderen (0-3 jaar) in de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata

2014 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, J., Hermans, K. (2014). Towards monitoring the use of social care: een haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde van het koppelen van registratiedata. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2013

Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Colla S., Maes B. (2013). Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie opstart Multifunctionele Centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Colla, S., Maes, B. (2013). Evaluatie opstart Multifunctionele Centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming

2013 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Eeman, L., Steenssens, K., Van Regenmortel, T. (2013). Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Frees, W., De Peuter, B., Steen, T. (2013). Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijn in een grootstedelijke context

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Meys, E., Hermans, K. (2013). Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk in een grootstedelijke context. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar haalbaarheid en de implementatie van een WVG kennisdelingsplatform

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Neyens, I., Van Audenhove, Ch., Maes, L., Carrette, V. (2013). Onderzoek naar de haalbaarheid en de implementatie van een WVG kennisdelingsplatform. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

2013 • Financiering

Bronvermelding

Pacolet, J., De Coninck, A., De Wispelaere, F. (2013). Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vande Gaer, E., Hedebouw, G., Gijselinckx, C. (2013). Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanclooster, S., Vanderhaegen, J., Bruffaerts, R., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2013). Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nulmeting van het gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., De Maeseneer, J., Maes, B., Pacolet, J., Hermans, K. (2013). Nulmeting van het gebruik van reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Juridisering van de zorgsector. Een verkennende begrips- en fenomeenstudie

2013 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Put, J., Van Assche, L. (2013). Juridisering van de zorgsector. Een verkennende begrips- en fenomeenstudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen

2013 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Tans, A., Put, J. (2013). Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie - StEIGERs

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hublet, A., Maes, L., De Bourdeaudhuij, I. (2013) Haalbaarheidsstudie: Sociale economie en Gezondheidspromotie – StEIGERs. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Daele, T., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van Audenhove, C., Van den Bergh, O. (2013). Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal profiel, gezondheid en determinanten van gezondheid tijdens het tweede levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2013). Sociaal profiel, gezondheid en determinanten van gezondheid tijdens het tweede levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten van Vlaamse peuters - Resultaten van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!

2013 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2013). Voedingspatroon en determinanten van sommige (on)gezonde voedingsgewoonten van Vlaamse peuters - Resultaten van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2012

KANS Cijferrapprt: Beschrijvende analyse van de gegevens uit de eerste bevraging

2012 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Poppe, A., DeSmet, A, Verlinde, E., Hermans, K., Willems, S., Van Audenhove, Ch.., De Maeseneer, J.. (2012). KANS Cijferrapport: Beschrijvende analyse van de gegevens uit de eerste bevraging. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal-demografisch profiel en gezondheid van 6- en 12-jarige jongeren (cohorten JOnG!) in Vlaanderen

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Pieters,C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R., Hoppenbrouwers, K. (2012). Sociaal-demografisch profiel en gezondheid van 6- en 12-jarige jongeren (cohorten JOnG!) in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal-demografisch profiel, gezondheid en voedingspatroon tijdens het eerste levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Roelants, M., Devogelaer, N., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2012). Sociaal-demografisch profiel, gezondheid en voedingspatroon tijdens het eerste levensjaar van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

STICORDI en het recht op redelijke aanpassingen bij leerstoornissen in het secundair onderwijs

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Ceulemans, A., Vancayseele, N., Desoete, A., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K. (2012). STICORDI en het recht op redelijke aanpassingen bij leerstoornissen in het secundair onderwijs. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG!-0 IN ONTWIKKELING

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Devogelaer, N., Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., De Cock, P. (2012). JOnG!-0 in ontwikkeling. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! Opvoeding en gezinskenmerken bij Vlaamse kinderen (6-jarigen) en jongeren (12-jarigen)

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K. Desoete, A., Wiersema, R. (2012). JOnG! Opvoeding en gezinskenmerken bij Vlaamse kinderen (6-jarigen) en jongeren (12-jarigen). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evolutie in temperament tijdens het eerste levensjaar en het verschil bij jongens en meisjes

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Cauwenberge, V., Wiersema, R., Hoppenbrouwers, K., Van Leeuwen, K. Desoete, A. (2012). Evolutie in temperament tijdens het eerste levensjaar en het verschil bij jongens en meisjes. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie van de Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA's) in de Bijzondere Jeugdbijstand

2012 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Roevens, E., Pleysier, S., Vanderfaeillie, J. (2012). Evaluatie van de Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA’s) in de Bijzondere Jeugdbijstand. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2011

EFeKT - Evalueren van eFfecten en Kernprocessen van preventieve meThodieken, ontwikkeld binnen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Pauw, E., De Bourdeaudhuij, I., Maes, L. (2011). EFeKT - Evalueren van eFfecten en Kernprocessen van preventieve meThodieken, ontwikkeld binnen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie van de huidige screening van adoptieouders uitgevoerd door Diensten voor maatschappelijk onderzoek van de CAW’s in het kader van de geschiktheidprocedure voor interlandelijke adoptie gevoerd voor de jeugdrechtbank

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Stroobants, T., Vanderfaeillie, J., Put, J. (2011). Evaluatie van de huidige screening van adoptieouders uitgevoerd door Diensten voor maatschappelijk onderzoek van de CAW’s in het kader van de geschiktheidprocedure voor interlandelijke adoptie gevoerd voor de jeugdrechtbank. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De dienstencheque in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van de zorg?

2011 • Financiering

Bronvermelding

Pacolet, J., De Wispelaere, F., De Coninck, A. (2011). De dienstencheque in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van de zorg? Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgintensiteit-/zorgzwaartebepaling bij minderjarigen in de intersectorale toegangspoort NRTJ: zoektocht naar een instrumentarium

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Stroobants, T., Vanderfaeillie, J., Van Audenhove, Ch. (2011). Zorgintensiteit-/zorgzwaartebepaling bij minderjarigen in de intersectorale toegangspoort NRTJ: zoektocht naar een instrumentarium. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwikkeling van indicatoren in het kader van doelstelling 12 ‘Zorg’ van het Pact 2020

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Poelman, M., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2011). Ontwikkeling van indicatoren in het kader van doelstelling 12 ‘Zorg’ van het Pact 2020. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Blauwdruk voor geharmoniseerde begrippen en procedures in de zorg

2011 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Verdeyen, V., Put, J. (2011). Blauwdruk voor geharmoniseerde begrippen en procedures in de zorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerking in ketens en netwerken: praktijkervaringen uit de zorg- en welzijnssector

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Tomme, N., Voets, J., Verhoest, K. (2011). Samenwerking in ketens en netwerken: praktijkervaringen uit de zorg- en welzijnssector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De netwerken hulp- en dienstverlening aan gedetineerden vanuit een netwerkmanagement-perspectief

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Tomme, N., Voets, J., Verhoest, K. (2011). De netwerken hulp- en dienstverlening aan gedetineerden vanuit een netwerkmanagement-perspectief. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Overheidsinstrumentarium in de zorgsector

2011 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Verdeyen, V., Put, J. (2011). Overheidsinstrumentarium in de zorgsector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

SWVG interventie heeft positieve effecten op voeding en sedentair gedrag van 3- tot 9-jarigen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Coen, V., De Bourdeausdhuij, I., Maes, L. (2011). SWVG interventie heeft positieve effecten op voeding en sedentair gedrag van 3- tot 9-jarigen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Lokale kenmerken kunnen een invloed hebben op het effect van een interventie op voeding en beweging voor 3 tot 9-jarigen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Coen, V., De Bourdeaudhuij, I., Maes, L? (2011). Lokale kenmerken kunnen een invloed hebben op het effect van een interventie op voeding en beweging voor 3 tot 9-jarigen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Educatieve interventie over voeding en beweging in kinderdagverblijven kan de ontwikkeling van overgewicht voorkomen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Coen, V., Debourdeaudhuij, I., Maes, L. (2011). Educatieve interventie over voeding en beweging in kinderdagverblijven kan de ontwikkeling van overgewicht voorkomen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin