Publicaties

2011

Met de mantel der liefde? Over de kwaliteit van de relatie tussen kwetsbare ouderen en mantelzorgers

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., Declercq, A., Spruytte, N. (2011). Met de mantel der liefde? Over de kwaliteit van de relatie tussen kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorggebruik, -behoefte en –tevredenheid bij kwetsbare ouderen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., Declercq, A. (2011). Zorggebruik, -behoefte en –tevredenheid bij kwetsbare ouderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een goede oude dag? Over de relatie tussen depressieve gevoelens, geheugenproblemen en kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., Declercq, A. (2011). Een goede oude dag? Over de relatie tussen depressieve gevoelens, geheugenproblemen en kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse Ouderen Zorg Studie: methodologisch rapport

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., Demaerschalk, M., Declercq, A. (2011). De Vlaamse Ouderen Zorg Studie: methodologisch rapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op bezoek bij de huisarts

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Poppe, A., Verlinde, E., Willems, S., DeSmet A. Hermans, K., Van Audenhove, Ch., De Maeseneer, J. (2011). Op bezoek bij de huisarts. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kennis over zorgvoorzieningen bij welzijnszorggebruikers in de eerste lijn

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Poppe, A., Verlinde, E., Willems, S., DeSmet, A., Hermans, K., Van Audenhove, Ch., De Maeseneer, J. (2011). Kennis over zorgvoorzieningen bij welzijnszorggebruikers in de eerste lijn. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Beschrijving van de KANS steekproef: representativiteit, demografische en socio-economische kenmerken, gezondheidstoestand en zorggebruik

2011 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Poppe, A., Verlinde, E., Willems, S., DeSmet, A., Hermans, K., Van Audenhove, Ch., De Maeseneer, J. (2011). Beschrijving van de KANS steekproef: representativiteit, demografische en socio-economische kenmerken, gezondheidstoestand en zorggebruik. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

KANS - Theoretische achtergronden en onderzoeksopzet

2011 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

DeSmet, A., Poppe, A., Verlinde, E., Hermans, K., Willems, S., De Maeseneer, J., Van Audenhove, Ch. (2011). KANS - Theoretische achtergronden en onderzoeksopzet. Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Tevredenheid van adolescenten met een handicap en hun ouders over de formele ondersteuning die ze krijgen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Migerode, F., Maes, B., Buysse, A., onderzoekers VRAAG.(2011). Tevredenheid van adolescenten met een handicap en hun ouders over de formele ondersteuning die ze krijgen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gebruik van formele ondersteuningsvormen door adolescenten met een handicap en hun ouders

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maes, B., Migerode, F., Buysse, A., Goris, E., Lareu, R., onderzoekers VRAAG. (2011). Gebruik van formele ondersteuningsvormen door adolescenten met een handicap en hun ouders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kennis van het aanbod van formele ondersteuning bij adolescenten met een handicap en hun ouders

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maes, B., Migerode, F., Buysse, A., Lareu, R., Goris, E. (2011). Kennis van het aanbod van formele ondersteuning bij adolescenten met een handicap en hun ouders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De door adolescenten met een handicap en hun ouders gerapporteerde ondersteuningsnoden en de relatie met situationele factoren

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Migerode, F., Maes, B., Buysse, A., onderzoeksgroep VRAAG. (2011). De door adolescenten met een handicap en hun ouders gerapporteerde ondersteuningsnoden en de relatie met situationele factoren. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hoeveel kosten rapporteren ouders in verband met de ondersteuning van hun adolescent met een handicap?

2011 • Financiering

Bronvermelding

Migerode, F., Maes, B., Buysse, A. (2011). Hoeveel kosten rapporteren ouders in verband met de ondersteuning van hun adolescent met een handicap? Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Determinanten van levenskwaliteit van adolescenten met een handicap en hun ouders

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maes, B., Migerode, F., Buysse, onderzoeksgroep VRAAG,(2011). Determinanten van levenskwaliteit van adolescenten met een handicap en hun ouders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwaliteit van leven van adolescenten met een handicap en hun familieleden

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maes, B., Migerode, F., Buysse, A., onderzoeksgroep VRAAG, (2011). Kwaliteit van leven van adolescenten met een handicap en hun familieleden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

VRAAG. Theoretische achtergronden en onderzoeksopzet

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Migerode, F., Buysse, A., Maes, B. (2011). VRAAG. Theoretische achtergronden en onderzoeksopzet. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

,,Ik voel me niet goed” - Over somatisatie bij Vlaamse 12-jarigen: kwetsbaarheden in de gezinscontext en hulpzoekgedrag

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Wiersema, J.R. (2011). ,,Ik voel me niet goed” - Over somatisatie bij Vlaamse 12-jarigen: kwetsbaarheden in de gezinscontext en hulpzoekgedrag. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Alchohol voor, tijdens en na de zwangerschap en in de periode van de borstvoeding

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hoppenbrouwers, K., Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K. Desoete, A. (2011). Alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap en in de periode van de borstvoeding. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

MP3-spelers , een bedreiging voor het gehoor van jongeren? Kencijfers van de studie JOnG!

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hoppenbrouwers, K., Guérin, C., Roelants, M., Van Doorslaer, K., Van Leeuwen, K. Desoete, A. (2011). MP3-spelers, een bedreiging voor het gehoor van jongeren? Kencijfers van de studie JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Psychosociaal functioneren van 12-jarige jongens en meisjes met rekenproblemen in Vlaanderen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., Van Leeuwen, K., Ceulemans, A., Vancayseele, N., Wiersema, J.R. (2011). Psychosociaal functioneren van 12-jarige jongens en meisjes met rekenproblemen in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op zoek naar het unieke in elk kind. Temperament bij jongens en meisjes van 6 en 12 jaar met en zonder psychopathologie

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Cauwenberge, V., Wiersema, J.R., Hoppenbrouwers, K., Van Leeuwen, K., Desoete, A. (2011). Op zoek naar het unieke in elk kind. Temperament bij jongens en meisjes van 6 en 12 jaar met en zonder psychopathologie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Opzettelijke zelfverwonding bij adoloscenten in een ecologisch perspectief

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Baetens, I., Claes, L., Grietens, H., Van Leeuwen, K., Pieters, C., Wiersema, J.R., Onghena, P. (2011). Opzettelijke zelfverwonding bij adolescenten in een ecologisch perspectief. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hoe beleven ouders het ouderschap en welke zijn hun eerste vragen?

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Wiersema, J.R., Grietens, H. (2011). Hoe beleven ouders het ouderschap en welke zijn hun eerste vragen?. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Menstruatiepatroon en menstruele klachten bij 12-jarigen in Vlaanderen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hoppenbrouwers, K., Rijkers, A., Roelants, M., Meuleman, C., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, J. R., D’Hooghe, T. (2011). Menstruatiepatroon en menstruele klachten bij 12-jarigen in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Als mama rookt, rookt de baby mee

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hoppenbrouwers, K., Roelants, M., Guérin, C., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R.J. (2011). Als mama rookt, rookt de baby mee. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een wereld van verschil. Zien baby's aantallen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Ceulemans, A., Desoete, K., Hoppenbrouwers, K., Van Leeuwen, K., Wiersema, R.J. (2011). Een wereld van verschil. Zien baby’s aantallen?. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sociaal-demografisch profiel, perinatale gezondheid en gezondheid tijdens de eerste levensweken van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Guérin, C., Roelants, M., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Hoppenbrouwers, K. (2011). Sociaal-demografisch profiel, perinatale gezondheid en gezondheid tijdens de eerste levensweken van de Vlaamse geboortecohorte JOnG!. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! - opvoedings- en gezinsvariabelen bij de Vlaamse geboortecohorte 0-jarigen

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Wiersema, R., Desoete, A. (2011). JOnG! - opvoedings- en gezinsvariabelen bij de Vlaamse geboortecohorte 0-jarigen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Peuters en de eerste stapjes in rekenland alleen en aan de hand van de mama. Een verkennend rapport over de numerieke ervaringen van tweejarigen in JOnG!

2011 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Ceulemans, A., Desoete, A., Van Leeuwen, K., Hoppenbrouwers, K. (2011). Peuters en de eerste stapjes in rekenland alleen en aan de hand van mama. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2010

Private zorgvoorzieningen voor residentiële ouderenzorg in Europees perspectief

2010 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Janssens, M., Put, J. (2010). Private zorgvoorzieningen voor residentiële ouderenzorg in Europees perspectief. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De netwerken van Integrale Jeugdhulp geanalyseerd vanuit een keten- en netwerkmanagementperspectief - Een casestudie

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Tomme, N., Voets, J., Verhoest, K. (2010). De netwerken van Integrale Jeugdhulp geanalyseerd vanuit een keten- en netwerkmanagementperspectief - Een casestudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Depressieve klachten bij kwetsbare ouderen die thuiszorg gebruiken

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., Declercq, A. (2010). Depressieve klachten bij kwetsbare ouderen die thuiszorg gebruiken. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het hulpaanbod voor mensen met depressieve klachten in (I)CAW en OCMW: beantwoordt het aanbod aan de vraag?

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

DeSmet, A., Hermans, K., Verlinde, E., Willems, S., De Maeseneer, J., Van Audenhove, Ch., Onderzoeksgroep KANS. (2010). Het hulpaanbod voor mensen met depressieve klachten in (I)CAW en OCMW: beantwoordt het aanbod aan de vraag? Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Depressieve klachten en suïcidaliteit in de (I)CAW en OCMW: onderzoek naar de ernst en de relatie tot armoede

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

DeSmet, A., Hermans, K., Verlinde, E., Willems, S., De Maeseneer, J., Van Audenhove, Ch., Onderzoeksgroep KANS. (2010). Depressieve klachten en suïcidaliteit in de (I)CAW en OCMW: onderzoek naar de ernst en de relatie tot armoede. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kleine kinderen, kleine zorgen? Ondersteuningsbehoeften van ouders met zuigelingen in relatie tot ouder-, kind- en gezinskenmerken

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Wiersema, R., Dierckx, H. (2010). Kleine kinderen, kleine zorgen? Ondersteuningsbehoeften van ouders met zuigelingen in relatie tot ouder-, kind- en gezinskenmerken. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Preventie van spina bifida en andere neuralebuisdefecten door foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hoppenbrouwers, K., Roelants, M. Guérin, C., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R. (2010). Preventie van spina bifida en andere neuralebuisdefecten door foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! Theoretische achtergronden, onderzoeksopzet en verloop van het eerste meetmoment

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Grietens, H., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Wiersema, R., Van Leeuwen, K. (2010). JOnG! Theoretische achtergronden, onderzoeksopzet en verloop van het eerste meetmoment. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2009

Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Verlinden, S., Maes, B., Goethals, J. (2009). Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met het huidige Spreekuur Opvoedingsondersteuning

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

van den Berg, M., Vanderfaeillie, J., Grietens, H. (2009). Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met het huidige Spreekuur Opvoedingsondersteuning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin: Een onderzoek naar de validering van de Ijsbrekermethodiek

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Verschuren, J. Grietens, H., Vanderfaeillie, J. (2009). Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin: Een onderzoek naar de validering van de Ijsbrekermethodiek. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin