Publicaties

2009

Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met het huidige Spreekuur Opvoedingsondersteuning

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met het huidige Spreekuur Opvoedingsondersteuning.

Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin: Een onderzoek naar de validering van de Ijsbrekermethodiek

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin: Een onderzoek naar de validering van de Ijsbrekermethodiek.

Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse gewest

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse gewest.

Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG.

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen.

Overheidsinstrumentarium in de zorgsector–onderzoekskader

2009 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Overheidsinstrumentarium in de zorgsector –onderzoekskader.

Beleidsruimte van de overheid in de zorgsector

2009 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Beleidsruimte van de overheid in de zorgsector.

Zorg op de Europese markt

2009 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Zorg op de Europese markt.

2008

Toekomstig ziekenhuislandschap in Vlaanderen

2008 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Toekomstig ziekenhuislandschap in Vlaanderen.

Evaluatie Time-outprojecten - Bijzondere jeugdbijstand

2008 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Evaluatie Time-outprojecten - Bijzondere jeugdbijstand.

Ontwikkelingen betreffende de Europese Dienstenrichtlijn en de zorgsector

2008 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Ontwikkelingen betreffende de Europese Dienstenrichtlijn en de zorgsector.

Begrippen en effecten van marktwerking: een literatuurverkenning

2008 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Begrippen en effecten van marktwerking: een literatuurverkenning.

De prioriteiten op vlak van welzijn en gezondheid: visies van betrokkenen in 8 regio's

2008 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding