Publicaties

2010

Private zorgvoorzieningen voor residentiële ouderenzorg in Europees perspectief

2010 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Janssens, M., Put, J. (2010). Private zorgvoorzieningen voor residentiële ouderenzorg in Europees perspectief. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De netwerken van Integrale Jeugdhulp geanalyseerd vanuit een keten- en netwerkmanagementperspectief - Een casestudie

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Tomme, N., Voets, J., Verhoest, K. (2010). De netwerken van Integrale Jeugdhulp geanalyseerd vanuit een keten- en netwerkmanagementperspectief - Een casestudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Depressieve klachten bij kwetsbare ouderen die thuiszorg gebruiken

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeulen, B., Declercq, A. (2010). Depressieve klachten bij kwetsbare ouderen die thuiszorg gebruiken. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het hulpaanbod voor mensen met depressieve klachten in (I)CAW en OCMW: beantwoordt het aanbod aan de vraag?

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

DeSmet, A., Hermans, K., Verlinde, E., Willems, S., De Maeseneer, J., Van Audenhove, Ch., Onderzoeksgroep KANS. (2010). Het hulpaanbod voor mensen met depressieve klachten in (I)CAW en OCMW: beantwoordt het aanbod aan de vraag? Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Depressieve klachten en suïcidaliteit in de (I)CAW en OCMW: onderzoek naar de ernst en de relatie tot armoede

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

DeSmet, A., Hermans, K., Verlinde, E., Willems, S., De Maeseneer, J., Van Audenhove, Ch., Onderzoeksgroep KANS. (2010). Depressieve klachten en suïcidaliteit in de (I)CAW en OCMW: onderzoek naar de ernst en de relatie tot armoede. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kleine kinderen, kleine zorgen? Ondersteuningsbehoeften van ouders met zuigelingen in relatie tot ouder-, kind- en gezinskenmerken

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Leeuwen, K., Rousseau, S., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Wiersema, R., Dierckx, H. (2010). Kleine kinderen, kleine zorgen? Ondersteuningsbehoeften van ouders met zuigelingen in relatie tot ouder-, kind- en gezinskenmerken. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Preventie van spina bifida en andere neuralebuisdefecten door foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hoppenbrouwers, K., Roelants, M. Guérin, C., Van Leeuwen, K., Desoete, A., Wiersema, R. (2010). Preventie van spina bifida en andere neuralebuisdefecten door foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

JOnG! Theoretische achtergronden, onderzoeksopzet en verloop van het eerste meetmoment

2010 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Grietens, H., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., Wiersema, R., Van Leeuwen, K. (2010). JOnG! Theoretische achtergronden, onderzoeksopzet en verloop van het eerste meetmoment. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2009

Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Verlinden, S., Maes, B., Goethals, J. (2009). Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met het huidige Spreekuur Opvoedingsondersteuning

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

van den Berg, M., Vanderfaeillie, J., Grietens, H. (2009). Effectevaluatie Spreekuur volgens de methodiek van Triple P en vergelijking met het huidige Spreekuur Opvoedingsondersteuning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin: Een onderzoek naar de validering van de Ijsbrekermethodiek

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Rousseau, S., Verschuren, J. Grietens, H., Vanderfaeillie, J. (2009). Vraagverheldering in de preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin: Een onderzoek naar de validering van de Ijsbrekermethodiek. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse gewest

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hedebouw, G., Peetermans, A. (2009). Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse gewest. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Demaerschalk, E., Hermans, K., Cuyvers, G., Van Audenhove, Ch. (2009). Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen

2009 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Reynders, A., Van Heeringen, C., De Maeseneer, J., Van Audenhove, Ch. (2009). Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Overheidsinstrumentarium in de zorgsector–onderzoekskader

2009 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Verdeyen, V., Put, J. (2009). Overheidsinstrumentarium in de zorgsector – onderzoekskader. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Beleidsruimte van de overheid in de zorgsector

2009 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Verdeyen, V., Put, J. (2009). Beleidsruimte van de overheid in de zorgsector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorg op de Europese markt

2009 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Janssens, M., Put, J. (2009). Zorg op de Europese markt. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2008

Toekomstig ziekenhuislandschap in Vlaanderen

2008 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van den Holen, P., De Raedt, L., De Maeseneer, J., Gemmel, P. (2008). Toekomstig ziekenhuislandschap in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie Time-outprojecten - Bijzondere jeugdbijstand

2008 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Mommaerts, S., Vanderfaeillie, J., Grietens, H. (2008). Evaluatie Time-outprojecten - Bijzondere jeugdbijstand. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwikkelingen betreffende de Europese Dienstenrichtlijn en de zorgsector

2008 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Verdonck, I., Put, J. (2008). Ontwikkelingen betreffende de Europese Dienstenrichtlijn en de zorgsector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Begrippen en effecten van marktwerking: een literatuurverkenning

2008 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Verdonck, I., Put, J. (2008). Begrippen en effecten van marktwerking: een literatuurverkenning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De prioriteiten op vlak van welzijn en gezondheid: visies van betrokkenen in 8 regio's

2008 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Everaert, S., Demaerschalk, E., De Coen, V., Van Audenhove, Ch., Maes, L. (2008). De prioriteiten op het vlak van welzijn en gezondheid: visies van betrokkenen in 8 regio’s. Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.