Publicaties

2022

Evaluatie van de aanpak van de covid-19 crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van het zorglandschap

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bekijk de Webinar.

Bronvermelding

Vancaillie, S., Duppen, D., Sevenants, A., Verschuere, B., De Graef, P., Raeymaeckers, P., Verté, D., Voets, J., De Sutter, A., Schokkaert, E., Van Regenmortel, M., Put, J., Van Audenhove, Ch., Gemmel, P., Declercq, A. (2022). Evaluatie van de aanpak van de covid-19 crisis en de beleidsaanbevelingen voor de organisatie van het zorglandschap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Aanpassing van het BelRAI Forensic supplement op basis van het Risk-Need-Responsivity model en aanpassing van de cliëntversie van de DUNDRUM voor personen met een verstandelijke beperking

2022 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Habets, P., Van Horebeek, H., De Cuyper, K., Jeandarme, I. (2022). Aanpassing van het BelRAI Forensic supplement op basis van het Risk-Need-Responsivity model en aanpassing van de cliëntversie van de DUNDRUM voor personen met een verstandelijke beperking. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten vanuit het perspectief van de persoon met een handicap

2022 • Financiering

Bronvermelding

Polfliet, L., Van den Cruyce, N., Hermans, K. (2022). Onderzoek naar de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten vanuit het perspectief van de persoon met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De ontwikkeling van een modulair systeem voor BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg

2022 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., De Cuyper, K., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2022). De ontwikkeling van een modulair systeem voor BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het ontwikkelen van een VIPA addendum voor GRO toepasbaar als duurzaamheidscriteria voor gesubsidieerde projecten in de zorgsector

2022 • Specifieke thema's

Bronvermelding

De Ploey, K., Declercq, J., Stevanovic, M., Allacker, K. (2022). Het ontwikkelen van een VIPA addendum voor GRO toepasbaar als duurzaamheidscriteria voor gesubsidieerde projecten in de zorgsector. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Een multidisciplinaire richtlijn met zicht op de toekomst - Versie 2.1

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Peeters, T., Vanlinthout, E., De Cuyper, K., Opgenhaffen, T., Vanhoof, J., Buyck, I., Nijs, S., van Achterberg, T., Put, J., Van Audenhove, Ch. (2022). De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Een multidisciplinaire richtlijn met zicht op de toekomst. Versie 2.1. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Een intersectorale richtlijn met zicht op de toekomst

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Cuyper, K., Opgenhaffen, T., Droogmans, G., Beeckmans, D., Vanhoof, J., Mertens, N., Maes, B., Vanlinthout, E., van Achterberg, T., Nijs, S., Peeters, T., Put, J., Van Audenhove, Ch. (2021). De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Een intersectorale richtlijn met zicht op de toekomst. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling van een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Beeckmans, D., Droogmans, G., Mertens, N., Opgenhaffen, T., Vanhoof, J., Maes, B., van Achterberg, T., Nijs, S., Put, J., Van Audenhove, Ch., De Cuyper, K. (2021). De ontwikkeling van een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Academische Werkplaats Autisme: praktijkgericht en participatief onderzoek naar interventies voor personen met autisme en hun familie

2022 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Maljaars, J., Van der Paelt, S., Roeyers, H., Noens, I. (2022). Academische Werkplaats Autisme: praktijkgericht en participatief onderzoek naar interventies voor personen met autisme en hun familie. Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gesloten opvang van minderjarigen in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie in Vlaanderen: een rechtspositieregeling

2022 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Opgenhaffen, T., Put, J., Pleysier, S. (2022). Gesloten opvang van minderjarigen in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie in Vlaanderen: een rechtspositieregeling. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2021

Vooronderzoek ‘Monitoring en evaluatie van het decreet jeugddelinquentierecht’

2021 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Coeck, I., Hadermann, E., Van Kelecom, E., Put, J., Pleysier, S., Goedseels, E. (2021). Vooronderzoek ‘Monitoring en evaluatie van het decreet jeugddelinquentierecht’. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken en doen ouders en opvanglocaties? Een mixed-method analyse

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Reidsma, M., Verhaeghe, N., Van Regenmortel, M. (2021). Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken en doen ouders en opvanglocaties? Een mixed-method analyse. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Doelgerichte zorg integreren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Fase 1: Een onderzoek naar een generiek kader levensdoelen en de verhouding tussen levensdoelen en operationele zorgdoelen en zorgtaken binnen de zorgplanning

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanneste, L., Torfs L., Boeckxstaens, P., De Sutter, A. (2021). Doelgerichte zorg integreren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Fase 1: Een onderzoek naar een generiek kader levensdoelen en de verhouding tussen levensdoelen en operationele zorgdoelen en zorgtaken binnen de zorgplanning. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Analyse van de intensieve trajecten binnen de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) van het Agentschap Opgroeien

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Wispelaere, T., Pleysier, S., Hermans, K. (2021). Analyse van de intensieve trajecten binnen de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) van het Agentschap Opgroeien. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Technologische gezondheidsinnovaties. Ontwikkeling van een ethisch evaluatiekader

2021 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Vandemeulebroucke, T., Mertens, E., Denier, Y., Gastmans, C. (2021). Technologische gezondheidsinnovaties. Ontwikkeling van een ethisch evaluatiekader. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen

2021 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Lucherini, A., Merci, B. (2021). Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Onderzoek naar de effecten van veerkracht in de perinatale periode

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vos, S., Martens, D., Bijnens, E., Kindermans, H., Shkedy, Z., Nawrot, T. (2021). Perinataal psychosociaal welzijn en gezondheid van het kind – bevindingen uit het Leuven BRAINAGE cohort. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Evaluatie van de aanpak van de COVID-19-crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van ouderenzorg

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Bergs, J., Ceccarelli, B., Daniels, K., Desmedt, M., Hellings, J., Lemmens, E., Schrooten, W., Ulenaers, D. (2021). Evaluatie van de aanpak van de COVID-19-crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van ouderenzorg. Leuven: Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin

Zorgzwaartebepaling bij personen met een handicap en de BelRAI/interRAI-schalen: een verkennende studie

2021 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Vanlinthout, E., Declercq, A. (2021). Zorgzwaartebepaling bij personen met een handicap en de BelRAI/interRAI-schalen: een verkennende studie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn: een richtingwijzer

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, N., Joris, S., Van Assche, E., Van Daele, T., (2021). Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn: een richtingwijzer. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling en implementatie van de woon- en leefkosten door de vergunde zorgaanbieders

2021 • Financiering

Bronvermelding

Polfliet, L., Verschuere, B., Hermans, K. (2021). De ontwikkeling en implementatie van de woon- en leefkosten door de vergunde zorgaanbieders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Studie naar de populatie en het aanbod arbeidsmatige activiteiten

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Verhaeghe, N., Van Regenmortel, T. (2021). Studie naar de populatie en het aanbod arbeidsmatige activiteiten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Staatssteun in het domein welzijn, volksgezondheid en gezin

2021 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Gruyters, J., Opgenhaffen, T., Devroe, W. Put, J. (2021). Staatssteun in het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Veerkracht tijdens en tot 2 jaar na de zwangerschap. Nieuwe uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg tijdens de eerste 1000 dagen van het leven

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Nuyts, T., Crombag, N., Verbeke, E., Hermans, S., Luyten, J., Bogaerts, A. (2021). Veerkracht tijdens en tot 2 jaar na de zwangerschap. Nieuwe uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg tijdens de eerste 1000 dagen van het leven. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Technologische gezondheidsinnovaties Overzicht van ethische screenings- en evaluatiekaders

2021 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Vandemeulebroucke, T., Denier, Y., Gastmans, C. (2021). Technologische gezondheidsinnovaties: Overzicht van ethische screenings- en evaluatiekaders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen als referentie voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen

2021 • Financiering

Bronvermelding

Dursin, W., Roose, R., Verschuere, B. (2021). Zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen als referentie voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg: Gebruiksmogelijkheden en randvoorwaarden voor implementatie

2021 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., De Cuyper, K., Daems, A., Hermans, K. Dejonghe C., Nelis, S., Van Eenoo, L., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2021). BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg: Gebruiksmogelijkheden en randvoorwaarden voor implementatie. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gesloten opvang van minderjarigen in Vlaanderen: een rechtspositieregeling

2021 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Carlé, J., Opgenhaffen, T., Put, J., Pleysier, S. (2021). Gesloten opvang van minderjarigen in Vlaanderen: een rechtspositieregeling. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2020

Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra: Opvolging van de kwaliteitsindicatoren en aandacht voor personen met cognitieve problemen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Daems, A., Sevenants, A., Neyens, I., Van Audenhove, Ch. (2020). Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra: Opvolging van de  kwaliteitsindicatoren en aandacht voor personen met cognitieve problemen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen” - Draaiboek

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen” - Draaiboek. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “Aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren” - Draaiboek

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren”: Draaiboek.Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Juridisch onderzoek gegevensbeheer Zorginspectie

2020 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Van Acker, L., Opgenhaffen, T., Lievens, E., Put, J., Shabani, M. (2020). Juridisch onderzoek gegevensbeheer Zorginspectie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vlaams Indicatorenproject thuiszorg: implementatie en evaluatie van de kwaliteitsindicatoren voor de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Boesten, N., Mertens, N., Neyens, I., Daems, A., Sevenants, A., Van Audenhove, Ch. (2020). Vlaams Indicatorenproject thuiszorg: implementatie en evaluatie van de kwaliteitsindicatoren voor de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De trajecten van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen op zes levensdomeinen

2020 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Robben, L., Van Lancker, W., Hermans, K. (2020). De trajecten van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen op zes levensdomeinen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “Aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren”

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “Aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren”. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen”

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen”. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Referentiekader Continuïteit in de zorg voor personen met geestelijke gezondheidsproblemen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hermans, S., Sevenants, A., Van Audenhove, Ch. (2020). Referentiekader Continuïteit in de zorg voor personen met geestelijke gezondheidsproblemen

Exploratieve studie naar de gebruiksmogelijkheden van het BelRAI GGZ-instrumentarium en de DUNDRUM in de Vlaamse forensische geestelijke gezondheidszorg

2020 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., Habets, P., de Cuyper, K., Hermans, K., Schouten, B., Van Eenoo, L., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. , Jeandarme, I. (2020). Exploratieve studie naar de gebruiksmogelijkheden van het BelRAI GGZ-instrumentarium en de DUNDRUM in de Vlaamse forensische geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

108 praktische vragen voor de opstart of zelfevaluatie van een kleinschalige wooneenheid (KWE)

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Demaerschalk, E., Hermans, K. (2020). 108 Praktische vragen voor de opstart of zelfevaluatie van een kleinschalige wooneenheid (KWE). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wetenschappelijke procesevaluatie van de Kleinschalige Wooneenheden

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Demaerschalk, E., Hermans, K. (2020). Wetenschappelijke procesevaluatie van de Kleinschalige Wooneenheden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin