Publicaties

2021

Zorgzwaartebepaling bij personen met een handicap en de BelRAI/interRAI-schalen: een verkennende studie

2021 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Vanlinthout, E., Declercq, A. (2021). Zorgzwaartebepaling bij personen met een handicap en de BelRAI/interRAI-schalen: een verkennende studie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn: een richtingwijzer

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Witte, N., Joris, S., Van Assche, E., Van Daele, T., (2021). Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn: een richtingwijzer. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling en implementatie van de woon- en leefkosten door de vergunde zorgaanbieders

2021 • Financiering

Bronvermelding

Polfliet, L., Verschuere, B., Hermans, K. (2021). De ontwikkeling en implementatie van de woon- en leefkosten door de vergunde zorgaanbieders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Studie naar de populatie en het aanbod arbeidsmatige activiteiten

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Verhaeghe, N., Van Regenmortel, T. (2021). Studie naar de populatie en het aanbod arbeidsmatige activiteiten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Staatssteun in het domein welzijn, volksgezondheid en gezin

2021 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Gruyters, J., Opgenhaffen, T., Devroe, W. Put, J. (2021). Staatssteun in het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Veerkracht tijdens en tot 2 jaar na de zwangerschap. Nieuwe uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg tijdens de eerste 1000 dagen van het leven

2021 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Nuyts, T., Crombag, N., Verbeke, E., Hermans, S., Luyten, J., Bogaerts, A. (2021). Veerkracht tijdens en tot 2 jaar na de zwangerschap. Nieuwe uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg tijdens de eerste 1000 dagen van het leven. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Technologische gezondheidsinnovaties Overzicht van ethische screenings- en evaluatiekaders

2021 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Vandemeulebroucke, T., Denier, Y., Gastmans, C. (2021). Technologische gezondheidsinnovaties: Overzicht van ethische screenings- en evaluatiekaders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen als referentie voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen

2021 • Financiering

Bronvermelding

Dursin, W., Roose, R., Verschuere, B. (2021). Zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen als referentie voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg: Gebruiksmogelijkheden en randvoorwaarden voor implementatie

2021 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., De Cuyper, K., Daems, A., Hermans, K. Dejonghe C., Nelis, S., Van Eenoo, L., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2021). BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg: Gebruiksmogelijkheden en randvoorwaarden voor implementatie. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gesloten opvang van minderjarigen in Vlaanderen: een rechtspositieregeling

2021 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Carlé, J., Opgenhaffen, T., Put, J., Pleysier, S. (2021). Gesloten opvang van minderjarigen in Vlaanderen: een rechtspositieregeling. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2020

Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra: Opvolging van de kwaliteitsindicatoren en aandacht voor personen met cognitieve problemen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Daems, A., Sevenants, A., Neyens, I., Van Audenhove, Ch. (2020). Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra: Opvolging van de  kwaliteitsindicatoren en aandacht voor personen met cognitieve problemen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen” - Draaiboek

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen” - Draaiboek. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “Aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren” - Draaiboek

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren”: Draaiboek.Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Juridisch onderzoek gegevensbeheer Zorginspectie

2020 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Van Acker, L., Opgenhaffen, T., Lievens, E., Put, J., Shabani, M. (2020). Juridisch onderzoek gegevensbeheer Zorginspectie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vlaams Indicatorenproject thuiszorg: implementatie en evaluatie van de kwaliteitsindicatoren voor de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Boesten, N., Mertens, N., Neyens, I., Daems, A., Sevenants, A., Van Audenhove, Ch. (2020). Vlaams Indicatorenproject thuiszorg: implementatie en evaluatie van de kwaliteitsindicatoren voor de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De trajecten van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen op zes levensdomeinen

2020 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Robben, L., Van Lancker, W., Hermans, K. (2020). De trajecten van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen op zes levensdomeinen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “Aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren”

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “Aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren”. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen”

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Wetenschappelijke evaluatie van de pilootprojecten “specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen”. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Referentiekader Continuïteit in de zorg voor personen met geestelijke gezondheidsproblemen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Hermans, S., Sevenants, A., Van Audenhove, Ch. (2020). Referentiekader Continuïteit in de zorg voor personen met geestelijke gezondheidsproblemen

Exploratieve studie naar de gebruiksmogelijkheden van het BelRAI GGZ-instrumentarium en de DUNDRUM in de Vlaamse forensische geestelijke gezondheidszorg

2020 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., Habets, P., de Cuyper, K., Hermans, K., Schouten, B., Van Eenoo, L., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. , Jeandarme, I. (2020). Exploratieve studie naar de gebruiksmogelijkheden van het BelRAI GGZ-instrumentarium en de DUNDRUM in de Vlaamse forensische geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

108 praktische vragen voor de opstart of zelfevaluatie van een kleinschalige wooneenheid (KWE)

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Demaerschalk, E., Hermans, K. (2020). 108 Praktische vragen voor de opstart of zelfevaluatie van een kleinschalige wooneenheid (KWE). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wetenschappelijke procesevaluatie van de Kleinschalige Wooneenheden

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Demaerschalk, E., Hermans, K. (2020). Wetenschappelijke procesevaluatie van de Kleinschalige Wooneenheden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BelRAI Revalidatie: Exploratieve studie naar de toepasbaarheid van het BelRAI Revalidatie instrument in de fysieke revalidatie in Vlaanderen

2020 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Regenmortel, J., Declercq, A., Van de Velde, D. (2020). Exploratieve studie naar de toepasbaarheid van het BelRAI Revalidatie instrument in de fysieke revalidatie in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De toegankelijkheid van multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Cloet, E., Kimpe, E., Van Ransbeeck, T., Leys, M. (2020). De toegankelijkheid van multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Personele voorwaarden in woonzorgcentra. Samenvatting van de resultaten van de literatuurstudie

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanneste, D., Declercq, A. (2020). Personele voorwaarden in woonzorgcentra. Samenvatting van de resultaten van de literatuurstudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De ontwikkeling van intersectorale aanbevelingen voor de praktische uitvoering van afzondering en fixatie in de context van agressie en escalatie

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanlinthout, E., De Cuyper, K., Vanhoof, J., Peeters, T., Opgenhaffen, T., Nijs, S., van Achterberg, T., Van Audenhove, Ch. (2020). De ontwikkeling van intersectorale aanbevelingen voor de praktische uitvoering van afzondering en fixatie in de context van agressie en escalatie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen. Evidentie en aanbevelingen op basis van de gezinsenquête 2016: inhoudelijke rapport

2020 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Robben, L., Van Lancker, W. (2020). Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen. Evidentie en aanbevelingen op basis van de gezinsenquête 2016 - Inhoudelijk rapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen. Evidentie en aanbevelingen op basis van de gezinsenquête 2016: methodologisch rapport

2020 • Maatschappelijke participatie en inclusie

Bronvermelding

Robben, L., Van Lancker, W. (2020). Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen. Evidentie en aanbevelingen op basis van de gezinsenquête 2016 - Methodologisch rapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorgberoepen: poorten en drempels voor diversiteitsgroepen

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Saeys, A., Neyens, I., Hermans, K., Van Audenhove, Ch. (2020). Zorgberoepen: poorten en drempels voor diversiteitsgroepen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwaliteitscriteria forensische geestelijke gezondheidszorg

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Pouls, C., Jeandarme, I. (2020). Kwaliteitscriteria forensische geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

2020 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Roevens, E., Op de Beeck, L., Pleysier, S., Put, J., Van Regenmortel, T. Hermans, K., Voets, J. (2020). Evaluatie van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Geïntegreerd Breed Onthaal: Onthaaltrajecten voor personen met een advies niet-toeleidbaar

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vermeir, E., Demaerschalk, E., Raeymaeckers, P., Hermans, K. (2020). Geïntegreerd Breed Onthaal: Onthaaltrajecten voor personen met een advies niet-toeleidbaar. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek naar de plaats en werking van RTH-diensten binnen de eerste lijn

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Teppers, E., Van Regenmortel, T. (2020). Onderzoek naar de plaats en werking van RTH-diensten binnen de eerste lijn. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor het betrekken van de context in de geestelijke gezondheidszorg

2020 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vanlinthout, E., Coppens, E., Opgenhaffen, T., Scheveneels, S., Put, J. & Van Audenhove, Ch. (2020). De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor het betrekken van de context in de geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2019

Evaluatie van de werking met betrekking tot hiv-preventie en bevordering van de seksuele gezondheid bij sub-Saharaanse Afrikaanse migranten in Vlaanderen

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Kort, L., Michielsen, K., Masquillier, C., Wouters, E. (2019). Evaluatie van de werking met betrekking tot hiv-preventie en bevordering van de seksuele gezondheid bij sub-Saharaanse Afrikaanse migranten in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerken tussen CGG en CAR voor invullen van behoeften van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en (vermoeden van) mentale comorbiditeit

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Kimpe, E., Cloet, E., Leys, M. (2019). Samenwerken tussen CGG en CAR voor invullen van behoeften van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en (vermoeden van) mentale comorbiditeit. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Kreemers, B., Briers, V., Maljaars, J., Maes, B., Storms, G., Noens, I. (2019). De ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Tussentijds rapport BelRAI GGZ-studies: Resultaten van een participatief traject ter voorbereiding van de tweede BelRAI GGZ-studie en de BelRAI forensische GGZ-pilootstudie

2019 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., de Cuyper, K., Habets, P., Van Eenoo, L., Jeandarme, I., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2019). Tussentijds rapport BelRAI GGZ-studies:Resultaten van een participatief traject ter voorbereiding van de tweede BelRAI GGZ-studie en de BelRAI forensische GGZ-pilootstudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Advies betreffende transitie voor de vorming van een steunpuntfunctie, coördinatiefunctie netwerking en samenwerking, en ombudsfunctie geestelijke gezondheid

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Pourcq, K., Verleye, K., Voets, J. (2019). Advies betreffende transitie voor de vorming van een steunpuntfunctie, coördinatiefunctie netwerking en samenwerking, en ombudsfunctie geestelijke gezondheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Verkennend onderzoek naar de noden van het aanbod in de Vlaamse revalidatieconventies

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Verté, E., Gemmel, P., Van de Velde, D. (2019). Een verkennend onderzoek naar de noden van het aanbod in Vlaamse revalidatieconventies. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin