Publicaties

2019

Analyse van de ondersteuningsbehoefte van de formele kinderopvang m.b.t. inclusieve opvang en een analyse van de ervaringen van de Centra voor Inclusieve Kinderopvang

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Teppers, E., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2019). Analyse van de ondersteuningsbehoefte van de formele kinderopvang m.b.t. inclusieve opvang en een analyse van de ervaringen van de Centra voor Inclusieve Kinderopvang. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwikkelen van afkappunten in BelRAI Screener voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB genoemd)

2019 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Moors, E., Declercq, A., (2019). Ontwikkelen van afkappunten in BelRAI Screener voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB genoemd). Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Teppers, E., Schepers, W., & Van Regenmortel, T. (2019). Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger dan 3 jaar In het Vlaamse Gewest. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Verkennend onderzoek naar de noden van het aanbod in de Vlaamse revalidatieconventies

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Verté, E., Gemmel, P., Van de Velde, D. (2019). Een verkennend onderzoek naar de noden van het aanbod in Vlaamse revalidatieconventies. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Advies betreffende transitie voor de vorming van een steunpuntfunctie, coördinatiefunctie netwerking en samenwerking, en ombudsfunctie geestelijke gezondheid

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Pourcq, K., Verleye, K., Voets, J. (2019). Advies betreffende transitie voor de vorming van een steunpuntfunctie, coördinatiefunctie netwerking en samenwerking, en ombudsfunctie geestelijke gezondheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Tussentijds rapport BelRAI GGZ-studies: Resultaten van een participatief traject ter voorbereiding van de tweede BelRAI GGZ-studie en de BelRAI forensische GGZ-pilootstudie

2019 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Horebeek, H., de Cuyper, K., Habets, P., Van Eenoo, L., Jeandarme, I., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2019). Tussentijds rapport BelRAI GGZ-studies:Resultaten van een participatief traject ter voorbereiding van de tweede BelRAI GGZ-studie en de BelRAI forensische GGZ-pilootstudie. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag

2019 • Specifieke thema's

Bronvermelding

Kreemers, B., Briers, V., Maljaars, J., Maes, B., Storms, G., Noens, I. (2019). De ontwikkeling van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Samenwerken tussen CGG en CAR voor invullen van behoeften van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en (vermoeden van) mentale comorbiditeit

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Kimpe, E., Cloet, E., Leys, M. (2019). Samenwerken tussen CGG en CAR voor invullen van behoeften van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en (vermoeden van) mentale comorbiditeit. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatie van de werking met betrekking tot hiv-preventie en bevordering van de seksuele gezondheid bij sub-Saharaanse Afrikaanse migranten in Vlaanderen

2019 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Kort, L., Michielsen, K., Masquillier, C., Wouters, E. (2019). Evaluatie van de werking met betrekking tot hiv-preventie en bevordering van de seksuele gezondheid bij sub-Saharaanse Afrikaanse migranten in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2018

Sociaal Werk conferentie 2018

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Vandekinderen, C., Roose, R. Raeymaeckers, P., Hermans, K. (2018). Sterk Sociaal Werk. Eindrapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Boost, D., Elloukmani, S., Hermans, K. Raeymaeckers, P. (2018). Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

BelRAI Revalidatie: Evaluatie van interRAI-instrumenten revalidatie voor toepassing in de revalidatie in Vlaanderen

2018 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Regenmortel, J., Declercq, A., Van de Velde, D. (2018). BelRAI Revalidatie: Evaluatie van interRAI-instrumenten revalidatie voor toepassing in de revalidatie in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het ontwikkelen van een concept voor de realisatie van een longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., West, D., Vanderfaeillie, J., Pleysier, S., Hermans, K. (2018). Het ontwikkelen van een concept voor de realisatie van een longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwikkeling van een BelRAI Screener instrument voor kinderen

2018 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Neyens, I., Declercq, A. (2018). Ontwikkeling van een BelRAI Screener instrument voor kinderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uitwerking van een ontwerp van decreet betreffende de geestelijke gezondheid

2018 • Specifieke thema's

Bronvermelding

De Cuyper, K., Van Ingelgom, S. Van Audenhove, Ch. (2018). Uitwerking van een ontwerp van decreet betreffende de geestelijke gezondheid. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget

2018 • Financiering

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2018). Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Kindreflex: de ontwikkeling van een Vlaamse Kindcheck met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Coppens, E., De Cuyper, K., Van Audenhove, Ch. (2018). De Kindreflex: de ontwikkeling van een Vlaamse Kindcheck met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen cliënt, professionele zorg en mantelzorg

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020 focust op de maatschappelijke erkenning, waardering en ondersteuning van mantelzorgers, de positie van mantelzorgers binnen de zorg en de specifieke situatie van jonge mantelzorgers. Het zet de krijtlijnen uit voor verdere uitbouw van het formeel ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en het versterken van de samenwerking tussen informele en professionele zorg. De achterliggende visie is dat mantelzorgers en professionele zorgverleners geen concurrenten zijn van elkaar, maar partners met elk een eigen perspectief.

De doelstelling van dit actieonderzoek is het ontwikkelen van een toolkit die samenwerking tussen cliënten, hun mantelzorgers en professionele zorgactoren faciliteert. Belangrijk is dat het perspectief van de verschillende betrokken hulpactoren (formeel en informeel) op de samenwerking aan bod komt.

Toolkit: de Samenspraakfiche - Handleiding

Bronvermelding

Walgraef, I., De Koker, B., De Witte, N. (2018). Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen cliënt, professionele zorg en mantelzorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget

2018 • Financiering

Bronvermelding

Dursin, W., Verschuere, B., Roose, R. (2018). Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap

2018 • Financiering

Bronvermelding

Op de Beeck, L., Schepers, W., Van Regenmortel, T. (2018). Inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Disengagement geradicaliseerde gedetineerden: beschrijving en evaluatie praktijk

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

De Pelecijn, L., Decoene, S., Hardyns, W., Janssens, J., Beyens, K., Aertsen, I. (2018). Disengagement geradicaliseerde gedetineerden: beschrijving en evaluatie praktijk. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van leven en zorg voor personen met cognitieve problemen, waaronder voornamelijk dementie, die verblijven in een woonzorgcentrum

2018 • Kwaliteit in zorg en welzijn

Bronvermelding

Van Ingelgom, S., Spruytte, N., Sevenants, A., Van Audenhove, Ch. (2018). Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van leven en zorg voor personen met cognitieve problemen, waaronder voornamelijk dementie, die verblijven in een woonzorgcentrum. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wegwijzers beroepsgeheim

2018 • Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Bronvermelding

Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. (2018). Wegwijzers beroepsgeheim. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2017

Studie over de uitwerking van indicatoren voor de responsabilisering m.b.t. de werkingskosten van de Zorgkassen

2017 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Pattyn, E., Gemmel, P., Trybou, J. (2017). Studie over de uitwerking van indicatoren voor de responsabilisering m.b.t. de werkingskosten van de Zorgkassen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het persoonsvolgend financieringssysteem in de sector voor personen met een handicap. Landenstudie: Nederland, Engeland en Duitsland

2017 • Financiering

Bronvermelding

Benoot, T., Dursin, W., Verschuere, B., Roose, R. (2017). Het persoonsvolgend financieringssysteem in de sector voor personen met een handicap. Landenstudie: Nederland, Engeland en Duitsland. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Exploratieve studie naar de toepasbaarheid van de interRAI GGZ instrumenten in de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening en/of verslaving in Vlaanderen

2017 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Bronvermelding

Van Eenoo, L., De Cuyper, K., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2017). Exploratieve studie naar de toepasbaarheid van de interRAI GGZ instrumenten in de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening en/of verslaving in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin