Ethische aspecten van zorginnovatie

Flanders' Care nodigt u uit voor het seminarie Ethische aspecten van zorginnovatie dat plaats vindt op
20 mei 2022
in het VAC te Leuven.

De onderzoekers van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven zullen de resultaten voorstellen van de studies die zij uitvoerden in het kader van het onderzoeksprogramma van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

PROGRAMMA:

Deel 1: TOELICHTING

  • 13u30 Onthaal en registratie met koffie
  • 14u Openingstoespraak door minister Wouter Beke, Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
  • 14u20 – 15u Toelichting van “Een ethisch evaluatiekader voor technologische gezondheidsinnovaties” door Dr. Tijs Vandemeulebroucke (Universiteit Bonn) – Prof. Dr. Yvonne Denier (KU Leuven) –
    Prof. Dr. Chris Gastmans (KU Leuven).


15u Pauze


Deel 2: PRAKTISCHE SESSIES

  • 15u30 Praktische toepassing in kleinere groepen (interactief)
  • 16u30 Slot


INSCHRIJVING & BEREIKBAARHEID:

Inschrijven kan via deze link.

Deelname is gratis, maar inschrijven is vereist tegen 19 april 2022.

Het VAC bevindt zich naast het station van Leuven.