Online studiedag - Participatie, leefklimaat en kinderrechten in de brede residentiële jeugdhulp

Dinsdag 13 december 2022
in samenwerking met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


Begeleiders, hulpverleners en directies werken hard aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat en aan het waarborgen van de rechten van kinderen en jongeren. Dit versterkt de groeikansen van jongeren, en is daarom primordiaal. We presenteren hierover studiewerk en zoomen in op goede praktijken gericht op kinderen en jongeren die verblijven in de jeugdhulp, in zorgorganisaties voor jongeren met een handicap of in de jeugdpsychiatrie. We gaan in dialoog met voorzieningen en vertegenwoordigers van jongeren en ouders om de implementatie van de goede praktijken in de voorzieningen te bevorderen.


PROGRAMMA - met abstracts (PDF-versie)


Plenair programma van 10-12u15

 • Inleiding door de kinderrechtencommissaris – Caroline Vrijens
 • Participatie, leefklimaat, kinderrechten: Wat verwachten jongeren en ouders? Roel Reubens (Cachet), Ingrid Crabbe (Ouderspunt) & Charlotte Van Meenen (Cliëntenforum)
 • De inzet op het leefklimaat: Een basishouding. Lisa Cardoen (VOT Jeugdhulp) & Stijn Vandevelde (UGent)
 • De participatieruimte van jongeren in de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. An Nuytiens (Jeugdzorg Emmaüs)
 • Afsluiting door de heer Thierry Taverna, adjunct-kabinetschef Welzijn en Jeugd, kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Parallelle workshops van 14-16u

 • Geweldloos verzet/Nieuwe autoriteit in de residentiële zorg
  Frank Van Holen (VUB)
  Discussant: Bart Colson (PAika UZ Brussel)
 • Mentaliserend coachen van het netwerk rond jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen
  Erik De Belie (HOGENT)
  Discussanten: Rebecca Cools (MFC De Hagewinde) & Marleen Van Noten (mama van Aaron)
 • Gehechtheidssensitieve hulpverlening in residentiële settings 
  Guy Bosmans (KU Leuven)
  Discussant: Katleen De Weerdt (MFC Ivo Cornelis)
 • Samenwerking tussen (forensische) jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg
  Inge Glazemakers (UAntwerpen)
  Discussanten: Ilse De Groof en een ouder (Ouderspunt)
 • De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp: Een intersectorale richtlijn met zicht op de toekomst
  Kathleen De Cuyper (KU Leuven) & Tim Opgenhaffen (VUB, KU Leuven)
  Discussanten: Roel Reubens (Cachet) & Lisa Vandermeulen (MPI Oosterlo)

De inschrijvingen voor deze studiedag werden afgesloten.