Online studiedag - Participatie, leefklimaat en kinderrechten in de brede residentiële jeugdhulp

Begeleiders, hulpverleners en directies werken hard aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat en aan het waarborgen van de rechten van kinderen en jongeren. Dit versterkt de groeikansen van jongeren, en is daarom primordiaal. We presenteren hierover studiewerk en zoomen in op goede praktijken gericht op kinderen en jongeren die verblijven in de jeugdhulp, in zorgorganisaties voor jongeren met een handicap of in de jeugdpsychiatrie. We gaan in dialoog met voorzieningen en vertegenwoordigers van jongeren en ouders om de implementatie van de goede praktijken in de voorzieningen te bevorderen.


PROGRAMMA (PDF-versie)


Plenair programma van 10-12u15

• Inleiding door de kinderrechtencommissaris – Caroline Vrijens
• Participatie en leefklimaat: Wat verwachten jongeren en ouders? – Roel Reubens (Cachet) & Ingrid Crabbe (Ouderspunt)
• De inzet op het leefklimaat: Een basishouding – Lisa Cardoen (VOT Jeugdhulp) & Stijn Vandevelde (UGent)
• De participatieruimte van jongeren in de Vlaamse gemeenschapsinstellingen – An Nuytiens (Academische werkplaats Jeugdzorg Emmaüs)

Parallelle workshops van 14-16u

• Geweldloos verzet/Nieuwe autoriteit – Frank Van Holen (VUB)
• Mentaliserend coachen van het netwerk rond jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen – Erik De Belie (HOGent)
• Gehechtheidssensitieve hulpverlening – Guy Bosmans (KU Leuven)
• Samenwerking tussen (forensische) jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg – Inge Glazemakers (UAntwerpen)
• Richtlijn voor de preventie van afzondering en fixatie – Kathleen De Cuyper (KU Leuven) & Tim Opgenhaffen (KU Leuven & UHasselt)

Na de zomer zal het volledige programma beschikbaar zijn en starten de inschrijvingen.