Studienamiddag brandveiligheid: rookbeheersing in zorggebouwen

In opdracht van de Vlaamse overheid analyseerde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen.

Het VIPA organiseerde op 9 mei 2022 een studienamiddag waar de resultaten van het onderzoek werden toegelicht.

De presentatie over het onderzoek vindt u hier.

Het rapport over het onderzoek is via deze link te consulteren.