Symposium Geïntegreerde zorg en ondersteuning in Vlaanderen

Kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning vragen om een sterke integratie van zorg- en welzijnsactoren. Dit impliceert samenwerking op teamniveau in de zorg en ondersteuning van individuele personen en hun context. Een sterke samenhang en coördinatie tussen organisaties over de sectoren heen zijn hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Het SWVG realiseerde een aantal studies die binnen dit globale thema inspiratie kunnen bieden voor beleid, praktijk, opleiding en verder onderzoek:


Het beleidssymposium over geïntegreerde zorg in Vlaanderen vond online plaats op 30 november 2021 en bood de gelegenheid tot gedachtewisseling met sleutelfiguren uit het Vlaamse zorg- en welzijnslandschap.

Programma 30 november 2021

11u tot 12u30 – plenair gedeelte

Geïntegreerde zorg en ondersteuning: een vlag die vele SWVG-ladingen dekt
Chantal Van Audenhove (KU Leuven)

Impact van de covid-19-crisis op de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren en hun samenwerking
Paul Gemmel & Selien Vancaillie (UGent)

De covid-19 crisis als stress-test voor geïntegreerde zorg en ondersteuning
Discussiepanel met Anja Declercq (KU Leuven), Benedicte De Koker (HOGent), Pauline Boeckxstaens (UGent) en Peter Raeymaeckers (UAntwerpen), onder leiding van Dominique Verté (VUB)

Situering van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

  14u tot 15u30 – keuze tussen vier workshops

  Na een inleiding door de onderzoekers is er ruimte voor discussie met enkele experten en de deelnemers.

  Workshop 1 - Het geïntegreerd breed onthaal: van evaluatieonderzoek naar praktijkontwikkeling
  Peter Raeymaeckers, UAntwerpen & Koen Hermans, KU Leuven
  Discussanten: Lifa Ouald Chaib (SAM vzw) & Wim Wouters (Thomas More hogeschool)

  Workshop 2 - BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg voor personen met integrale zorgnoden
  Chantal Van Audenhove & Anja Declercq, KU Leuven
  Discussanten: Stefanie Devos (bestuurslid UilenSpiegel) en Bart Schepers (directeur patiëntenzorg Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek)

  Workshop 3 - Voorstelling van de “Survey informele zorg in Vlaanderen”
  Margot Bracke & Dimitri Mortelmans, UAntwerpen
  Discussanten: Jos Theunis (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) & Karel Hermans (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn)

  Workshop 4 - Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn
  Eva Van Assche, Steven Joris & Tom Van Daele, Thomas More
  Discussanten: Philippe Bocklandt (docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp, opleiding Bachelor sociaal werk Arteveldehogeschool) & Jan Delvaux (bestuurder Uilenspiegel – voorzitter Steunpunt Geestelijke Gezondheid)