BelRAI en VAPH

Doelstelling

De doelstelling van dit project is de keuze en het uitwerken van het implementatiescenario van BelRAI in de sector voor personen met een handicap. De keuze, argumentatie en het stappenplan van het implementatiescenario wordt onderbouwd met een bevraging van de stakeholders uit de sector, waaronder personen met een handicap, zorgaanbieders en inschalers.

Timing

Van 01 januari 2022 tot 30 juni 2022

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Koen Decancq
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Onderzoekers

Dr. Kathleen De Cuyper, Els Vanlinthout,
KU Leuven