De ontwikkeling van een kwaliteitskader en bijhorende ondersteunende instrumenten voor de ontwikkeling en het gebruik van ICT-technologie in het kader van Onlinehulp in de sectoren van WVG.

Code: EF_37 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

De algemene doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling van een kwaliteitskader met (voorstellen voor) bijhorende ondersteunende instrumenten voor de ontwikkeling, het implementeren en het gebruik van ICT-technologie in kader van onlinehulp in de sectoren van het beleidsdomein WVG. Daarbij worden minstens volgende criteria in rekening genomen: privacy- en gegevensbescherming, informatieveiligheid, cybersecurity en cyberbeveiliging, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en digitale inclusie (by design), gegevensdeling en interoperabiliteit, ethische en juridische afspraken, doeltreffendheid en effectiviteit.

Het onderzoek wil een antwoord bieden op deze vragen:

  1. Welke minimaal vereiste kwaliteitscriteria en maturiteitsniveaus kunnen geformuleerd worden met betrekking tot de verschillende criteria (bv. privacy- en gegevensbescherming, cybersecurity en technische veiligheid, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en digitale inclusie by design, gegevensdeling en interoperabiliteit, ethische en juridische afspraken, doeltreffendheid of effectiviteit, …) ter ontwikkeling van een kwaliteitskader voor de ontwikkeling, het implementeren en het gebruik van ICT-technologie in het kader van onlinehulp in de sectoren van het beleidsdomein WVG?
  2. Welke differentiatie is nodig m.b.t. de te formuleren kwaliteitscriteria en maturiteitsniveaus naargelang de verschillende soorten ICT-technologie? Welke verschillen zijn er daarbij onder andere tussen medische en niet-medische toepassingen en – indien relevant – tussen sectoren (bv. wanneer de overheid zelf ook als aanbieder optreedt)?
  3. Welke ondersteunende instrumenten (bv. planning, ontwikkeling, screenings/evaluatie, optimalisatie tools) kunnen ontwikkeld worden voor verschillende relevante stakeholdergroepen bij de toepassing en opvolging van het kwaliteitskader en ter optimalisatie van de kwaliteit van nog te ontwikkelen of reeds gebruikte ICT-technologie in het kader van onlinehulp in de sectoren van het beleidsdomein WVG?
  4. Hoe ervaren stakeholdergroepen het ontwikkelde kwaliteitskader en de (voorstellen, ideeën, aanzetten van) bijhorende ondersteunende instrumenten. Welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd? Welke uitdagingen en drempels worden er nog vanuit kenniscentra, cliëntvertegenwoordigers, werkveldorganisaties en ICT-ontwikkelaars ervaren bij het (door-)ontwikkelen of gebruik kunnen maken van software die voldoende kwalitatief is?
  5. Hoe worden enkele eigen onlinehulp-applicaties van entiteiten in het beleidsdomein WVG geëvalueerd op basis van het te ontwikkelen kwaliteitskader en welke aanbevelingen ter optimalisatie zijn er nog?
  6. Welke randvoorwaarden in verband met onder andere governance zijn nodig en welke businessmodellen zijn mogelijk opdat de toepassing en opvolging van het kwaliteitskader mogelijk is en zodat ICT-ontwikkelaars en werkveldorganisaties kwalitatieve ICT-software kunnen (door-)ontwikkelen of deze kunnen implementeren? Wat is daarbij de rol van de overheid en van andere actoren?

Timing

Van 01 september 2023 tot 31 augustus 2025

Promotoren

Dr. Tom Van Daele
Thomas More-hogeschool

Onderzoekers 

Fien Buelens
Thomas More-hogeschool

Marlies Debrael en Philippe Bocklandt
Arteveldehogeschool – Opleiding Bachelor Sociaal Werk