De verkenning en ontwikkeling van een geïntegreerde richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie voor alle doelgroepen WVG in een (semi-)residentieel aanbod of in hospitalisatie en met bijzondere aandacht voor specifieke noden voor ouderen en volwassen personen met een handicap (vervolgstudie MJP_22) – fase 2

Code: MJP_29 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In de voorbije jaren werden twee multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld door het Steunpunt WVG over de preventie, toepassing en praktische uitvoering van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg en de brede residentiële jeugdhulp. Bijkomend loopt momenteel een onderzoek naar best practices en de uitwerking van generieke handvatten voor de maximale afbouw van afzondering en fixatie in de zorg voor personen met een handicap in situaties. Tenslotte werd in 2016 de richtlijn fixatie-arme thuiszorg ontwikkeld door het Academisch centrum voor verpleeg- en vroedkunde (KU Leuven).

Dit nieuwe onderzoeksproject beoogt een intersectorale richtlijn te ontwikkelen die op gelijke wijze voor alle doelgroepen die in (semi)-residentiële voorzieningen uit het beleidsdomein WVG verblijven, gebruikt kan worden. Dit impliceert dat er ook aanbevelingen ontwikkeld worden voor de doelgroep van oudere volwassenen die (semi)-residentiële zorg krijgen. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de richtlijn intersectoraal is waar dat kan, en doelgroep-specifiek is waar dat moet op grond van wetenschappelijk en juridisch onderzoek en/of bij gebrek aan intersectorale consensus. De doelstelling is dat deze intersectorale richtlijn voor alle doelgroepen aanbevelingen bevat over de preventie en toepassing van afzondering en fixatie (1) bij ernstig en acuut gevaar, (2) ter bevordering van kansen en het voorkomen van escalatie en (3) als straf. Er wordt verder gewerkt op de richtlijnen die reeds ontwikkeld zijn, waarbij opnieuw wetenschappelijk evidentie, mensenrechtelijke evidentie en expertise vanuit het werkveld en de ervaringsdeskundigen geïntegreerd zal worden.

Timing

Van 18 juli 2024 tot 31 maart 2025

Promotoren

dr. Kathleen De Cuyper
LUCAS KU Leuven

prof. dr. Tim Opgenhaffen
ISR KU Leuven, VUB

prof. dr. Theo Van Achterberg
AccentVV KU Leuven

dr. Jasper Vanhoof
AccentVV KU Leuven

prof. dr. Sara Nijs
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

prof. dr. Bea Maes
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

Onderzoeker

Sam Baert, LUCAS KU Leuven