Definiëren van doelgroepen preferentieel te bereiken kwetsbare gebruikers voor gezinszorg én aanvullende thuiszorg

Code: EF_22 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Deze studie heeft tot doel indicatoren van kwetsbaarheid te ontwikkelen bij personen (cliëntsystemen en hun netwerk) die gezins- en/of aanvullende thuiszorg krijgen. De kwetsbaarheid heeft betrekking op fysieke, sociale cognitieve, financiële, omgevings- en culturele kenmerken van de betrokken personen en hun omgeving. 

Daarnaast zal bepaald worden of en met welke instrumenten deze indicatoren gemeten kunnen worden, te beginnen met de BelRAI Screener en het BelRAI Sociaal supplement.

Timing

Van 01 juli 2022 tot 30 september 2023

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Onderzoekers

Els Vanlinthout, dr. Kathleen De Cuyper en
dr. Nele Van den Cruyce, LUCAS KU Leuven