Een stappenplan voor de realisatie van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid in Vlaanderen

Code: MJ¨_33 • Thema: Specifieke thema's

Doelstelling

Er is nood aan een realistisch stappenplan, gebaseerd op voldoende objectieve gegevens, voor de uitbouw van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid binnen de Vlaamse bevoegdheden.

Hulpmiddelen en aanpassingen stellen personen met een beperking in staat om toch zo zelfstandig mogelijk probleemactiviteiten uit te voeren of maken de zorgverlening door derden een stuk efficiënter en comfortabeler.

Het wordt bovendien steeds moeilijker om assistentie en zorgpersoneel te vinden en de facturen van zorgaanbieders (vb. RVT’s) worden steeds duurder. Het belang van het vergoeden van alternatieve oplossingen zoals hulpmiddelen en aanpassingen neemt dus alleen maar toe.

Algemeen, door de noden te verduidelijken enerzijds en vervolgens haalbare stappen te identificeren om een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid uit te werken, kan gradueel een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid uitgewerkt worden.

De onderzoeksdoelstelling is tweeledig namelijk:

  1. Het kwantificeren van noden bij verschillende doelgroepen met verschillende beperkingen (gehoor, visus, motoriek, cognitie, …) en dit in verschillende domeinen (ADL, communicatie, wonen, …). Hierbij is specifieke aandacht nodig voor onderscheid naar:
    - verschillende leeftijdsgroepen
    - de aard van de handicap
    - de nodige hulpmiddelen en aanpassingen
    - een onderscheid tussen de dringendheid en het belang dat aan bepaalde noden wordt gegeven door de doelgroep
  2. Haalbare en relevante stappen identificeren die opeenvolgend geïmplementeerd kunnen worden. Op die manier kunnen er handvaten aangereikt worden om een oplossing binnen de Vlaamse overheid te realiseren op langere termijn, rekening houdend met de geldende bevoegdheidsverdelingen.

Timing

Van 01 juli 2024 tot 30 juni 2025

Promotoren

dr. Leen Heylen
Thomas More Kempen vzw

Copromotoren

prof. dr. Wim Marneffe
UHasselt

dr. Tom Vandersteegen
UHasselt

Onderzoekers

Monica Wouters & collega (nn)
Thomas More Kempen vzw

dr. Tom Vandersteegen
UHasselt