Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Code: MJP1_EF_10 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Dit onderzoek heeft als doel een gepast hulpaanbod voor (potentiële) plegers van seksueel misbruik die (nog) niet in contact kwamen met gerechtelijke instanties, na te streven.

Daartoe worden de volgende deelobjectieven geformuleerd:

  1. Een inventarisatie van het bestaande hulpverleningslandschap opmaken.
  2. Een evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap. Op basis hiervan zullen de extra noden ter optimalisatie van het bestaande aanbod geïdentificeerd worden.
  3. De formulering van beleidsaanbevelingen m.b.t. de optimalisatie van het aanbod.

Timing

Van 01 november 2021 tot 31 oktober 2022

Promotoren

Prof. Ines Keygnaert
International Centre for Reproductive Health, Universiteit Gent

Onderzoekers

Lotte De Schrijver en Nele Vaerewijck,  UGent