Literatuuronderzoek naar effectieve handhavingsmaatregelen in de sectoren binnen het beleidsdomein WVG

Code: MJP_27 • Thema: Specifieke thema's

Doelstelling

Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid & Gezin is een traject opgestart voor het stroomlijnen van de handhaving over alle sectoren heen. Aanleiding is de vaststelling dat er een grote variatie is aan maatregelen en aan toepassing van die maatregelen tussen sectoren. Bovendien blijkt uit voorgaand SWVG-onderzoek (D'haese & Put, 2014) dat er geen stelselmatige aandacht is voor de effectiviteit van de handhaving.

Dit onderzoek heeft tot doel een literatuurstudie uit te voeren naar wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van handhavingsmaatregelen in het binnen- en buitenland, in alle sectoren binnen het gezondheids-, welzijns- en gezinsbeleid zoals gedefinieerd in het Decreet houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid van 19 januari 2018 en het Decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 5 mei 2023.

Het onderzoek geeft een antwoord op volgende onderzoeksvragen:

  1. Van welke handhavingsmaatregelen in de sectoren binnen het gezondheids-, welzijns- en gezinsbeleid blijkt uit wetenschappelijke literatuur dat ze effectief zijn?
  2. In welke context en onder welke voorwaarden zijn deze handhavingsmaatregelen effectief?

Timing

Van 01 juli 2024 tot 31 januari 2025

Promotoren

prof. dr. Anja Declercq,
LUCAS KU Leuven

prof. dr. Johan Put,
Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Onderzoeker

Daan Lambrechts