Longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp: pilootonderzoek jeugdhulpverlaters

Code: MJP1_05 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het vooronderzoek leidde tot een meerjarenplan om de hulpverleningstrajecten van jongeren in de jeugdhulp te monitoren aan de hand van de beschikbare registratiegegevens uit verschillende databanken. 

In dit onderzoeksproject worden de gekoppelde onderzoeksgegevens geanalyseerd voornamelijk om een zicht te krijgen op de socio-economische situatie van jongvolwassenen die de jeugdhulp verlaten hebben.

Timing

Van 01 juli 2021 tot 30 juni 2022

Promotoren

Prof. dr. Koen Hermans
LUCAS KU Leuven

Copromotor

Prof. dr. Stefaan Pleysier
LINC KU Leuven

Onderzoekers

Thomas De Wispelaere en dr. Nele Van den Cruyce, KU Leuven