Onderzoek naar de perceptie en beleving van (on)veiligheid bij jongeren en begeleiders in een veilig verblijf

Code: MJP_31 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Dit onderzoek heeft tot doel, een zicht te krijgen op de perceptie en beleving van ‘veiligheid’ (en aanverwante concepten) bij in hoofdzaak jongeren en begeleiders in een veilig verblijf. Wat zijn de verschillende dimensies van ‘veiligheid’ die bij deze twee groepen centraal staan, en wat is bepalend in die ervaring van ‘veiligheid’?

Op basis van dit onderzoek zal duidelijker worden hoe ‘veiligheid’ in het kader van het veilig verblijf wordt begrepen door de centrale actoren van dit veilig verblijf.

Naast de invulling, beleving en ervaring van jongeren, begeleiders en hun voorzieningen zijn er ook andere actoren uit beleid en praktijk betrokken op het veilig verblijf en andere, verwante trajecten en vormen van beveiliging. In dit onderzoek bevragen we ook deze actoren over hun invulling en benadering van veiligheid met betrekking tot het veilig verblijf.

Dit onderzoek kan organisaties, die in een veilig verblijf voorzien, ondersteunen in de organisatie en onderbouwing van hun werking, en kan de Vlaamse overheid een beter zicht geven op de invulling en beleving van het veilig verblijf door de kernactoren.

Timing

Van 01 juli 2024 tot 30 juni 2025

Promotoren

prof. dr. Stefaan Pleysier
LINC, KU Leuven

prof. dr. Johan Put
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker

Roel Reuben