Naar een meer geïntegreerd zicht op wie met jeugdhulp in aanraking komt in WVG: dwarsdoorsnede-oefening cliënten Opgroeien en VAPH

Code: MJP_12 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het decreet betreffende de integrale jeugdhulp stelde in 2013 een samenwerking en afstemming van alle actoren in de jeugdhulp voorop, waarbij uitgegaan wordt van een gezamenlijk engagement ten behoeve van de minderjarigen, hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken en personen uit hun leefomgeving. Doelstelling 7 van het decreet bepleit een integrale aanpak bij het organiseren en aanbieden van de jeugdhulp.

Concreet betekent dit dat het combineren van hulpvormen uit verschillende sectoren in de praktijk mogelijk wordt gemaakt. Uit de evaluatie van het decreet uitgevoerd door het SWVG (Roevens et al, 2021) blijkt dat het decreet heeft bijdragen tot een verbeterde intersectorale samenwerking. Deze evaluatie hanteerde kwalitatieve onderzoeksmethoden, waardoor de mate van intersectorale samenwerking niet becijferd kon worden. Dit onderzoeksproject wil hierop een antwoord bieden.

We wensen zicht te krijgen op

  1. Hoeveel unieke kinderen en jongeren gebruik maken van VAPH-ondersteuning en hulp gefinancierd door het Agentschap Opgroeien en wat zijn hun kenmerken?
  2. De hulp die de jongeren die de jongeren krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en van het Agentschap Opgroeien
  3. De nieuwe inzichten en vragen die dwarsdoorsnede oplevert vanuit het perspectief van de betrokken agentschappen, voorzieningen en cliëntvertegenwoordigers in het licht van de ontwikkeling van een hulpverlening zoals geconcipeerd in de uitwerking van de beleidsnota ‘Vroeg en Nabij’.

Timing

Van 01 januari 2023 tot 30 juni 2023

Promotoren

Prof. dr. Koen Hermans
LUCAS KU Leuven

Copromotor

Prof. dr. Rudi Roose
UGent

Onderzoekers

Thomas De Wispelaere en dr. Nele van den Cruyce
LUCAS KU Leuven

Toon Benoot
Vakgroep Sociale pedagogiek en sociaal werk, UGent