Onderzoek naar de opportuniteit en de waarde van de parameters in het financieringssyteem voor de ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen

Code: EF34 • Thema: Financiering

Doelstelling

Het Vlaamse systeem van financiering voor investeringen van ziekenhuizen bestaat uit twee forfaits. Jaarlijks wordt er een strategisch forfait en een instandhoudingsforfait toegekend.

Het strategisch forfait is gericht op investeringen voor de nieuwbouw, de uitbreiding van de capaciteit en de herconditionering van het ziekenhuis. Het instandhoudingsforfait is gericht op de kosten die nodig zijn voor het uitbaten van de bestaande infrastructuur.

In dit onderzoek evalueren we in eerste instantie de opportuniteit van de huidige parameters voor het strategisch en het instandhoudingsforfait.

Deze evaluatie en de ontwikkeling van nieuwe parameters passen in het ruimere beleidskader van de hervorming van het ziekenhuislandschap, meer bepaald:

  • de vorming van klinische netwerken;
  • de uittekening van een nieuw zorgstrategisch kader;
  • aanpassingen aan het normenkader opdat gezamenlijke investeringen in labo, apotheek, clean room e.d. mogelijk zouden zijn.

Daarnaast berekenen we voor de geselecteerde parameters concrete waarden die de reële kostprijs van de investeringen weerspiegelen.

De parameters dragen bij tot het sturend vermogen van de Vlaamse overheid m.b.t. de hervorming van het ziekenhuislandschap.

Timing

Van 01 september 2018 tot 31 maart 2021

Promotoren

Prof. dr. Carine Vande Voorde
Onderzoekseenheid Economie KU Leuven

Copromotor

Prof. dr. Erik Schokkaert
Onderzoekseenheid Economie KU Leuven

Onderzoekers

Dr. Carla Van Riet, Sofie Van Hecke, Robin Meysen, Michiel Van Baelen, KU Leuven