Onderzoek naar uitstroom van personeel in de zorg- en welzijnssectoren

Code: MJP_19/21 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

De sector van zorg en welzijn in Vlaanderen wordt al decennia geconfronteerd met een grote personeelskrapte. Deze aanhoudende uitdaging is initieel begonnen bij enkele beroepen, voornamelijk verpleegkundigen en verzorgenden, maar heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar vrijwel alle beroepen binnen de sector. Als gevolg hiervan zijn sommige organisaties genoodzaakt om afdelingen te sluiten, bedden in woonzorgcentra leeg te laten en het aantal plaatsen in de kinderopvang af te bouwen.

Er bestaat nog geen duidelijk beeld van de omvang en redenen voor uitstroom van personeel in de zorg- en welzijnssector. Evenmin is er inzicht in de factoren die ervoor zorgen dat mensen blijven werken in deze sector. Daarom is de doelstelling van deze studie om

  1. inzicht te verkrijgen in de uitstroom van personeel in de zorg- en welzijnssector;
  2. inzicht in de beweegredenen voor de uitstroom van personeel in de zorg- en welzijnssector.

Via deze kennis trachten we de personeelsdynamiek in deze sectoren beter te begrijpen en bij te dragen aan een wetenschappelijk gefundeerde benadering om deze personeelsdynamiek op een positieve manier te beïnvloeden.

Het concrete doel van dit onderzoek (MJP_19 en MJP_21) is het uitwerken van een methodiek die op langere termijn kan worden ingezet om de situatie in de zorg- en welzijnssector te monitoren. Hierbij wordt gefocust op het opzetten van een wetenschappelijk onderbouwd monitoringsysteem dat de (redenen voor) uitstroom in alle Vlaamse WVG-sectoren voor alle Nederlandstalige beroepsgroepen binnen zorg en welzijn in kaart brengt. Dit monitoringsysteem zal een waardevol instrument zijn voor het bestuderen en begrijpen van personeelsdynamiek in de zorg- en welzijnssector.

Timing

Van 01 maart 2023 tot 30 juni 2025

Promotoren

Prof. dr. Jeroen Trybou
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

Copromotoren

Prof. dr. Els Clays, Prof. dr. Ann Van Hecke,
Prof. dr. Sara Willems
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

Tim Goesaert
Onderzoeksgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt (HIVA), KU Leuven

Onderzoekers

Herlinde Wynendaele
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

Jasper De Witte
Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie (HIVA), KU Leuven