Ontwikkeling van een zorgpad binnen de jeugdhulp voor kinderen en jongeren met (ernstige) gedrags- en emotionele stoornissen (GES)

Code: EF_35 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het zorg- en ondersteuningsaanbod voor kinderen en jongeren met (ernstige) gedrags- en emotionele stoornissen (GES) bevindt zich op de dwarsdoorsnede tussen de sectoren binnen jeugdhulp: VAPH, Opgroeien en geestelijke gezondheidszorg.

Ondanks inspanningen in het verleden om te komen tot een meer performante hulpverlening en intersectorale samenwerking (zorgnetwerken, decreet Integrale Jeugdhulp, GES+,...) geven jeugdhulpvoorzieningen aan dat ze niet altijd weten hoe ze met deze kinderen en jongeren (en hun context) kunnen omgaan, of welke manieren er zijn om een succesvol hulpverleningstraject zonder veel breuken in de ondersteuningstrajecten voor deze kinderen te voorzien.

De doelstelling van dit onderzoek is om de volgende elementen in kaart te brengen:

  1. Hoe verloopt de toeleiding voor intensieve ondersteuning voor kinderen en jongeren met GES in Vlaanderen (niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp)?
  2. Welke ondersteuning wordt concreet aangeboden aan deze kinderen en jongeren op basis van bestaande trajecten?
  3. Wat is de aangewezen hulpverlening voor deze kinderen en jongeren?
  4. Hoe kan deze hulpverlening vertaald worden naar het brede jeugdhulplandschap?

Timing

Van 01 juli 2023 tot 31 december 2024

Promotoren

Prof. dr. Stijn Vandevelde, Prof. dr. Jan Naert en Prof. Wouter Vanderplasschen
Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent

Prof. dr. Franky D’Oosterlinck
OC Nieuwe Vaart en Vakgroep Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent

Onderzoeker 

NN
Universiteit Gent