Trajecten in de jeugdhulp: vervolgonderzoek, koppeling aan KSZ-data en kwalitatieve uitdieping

Code: MJP_13 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het vooronderzoek (Coppens, West, Vanderfaeillie, Pleysier & Hermans, 2018) leidde tot een meerjarenplan om in de toekomst de hulpverleningstrajecten van jongeren in de jeugdhulp te monitoren aan de hand van de beschikbare registratiegegevens. 

De voorbije jaren zijn de eerste stappen gezet om dit longitudinaal onderzoek te realiseren. Het accent lag op (1) het opstellen en opvolgen van een implementatieplan om de basisset van indicatoren in te voeren in de bestaande sectorale registratiesystemen, (2) het analyseren van NRTJ-trajecten op basis van een koppeling van Insisto, BinC en Domino (Wispelaere, PLeysier & Hermans, 2021), en (3) het pilootproject ‘jeugdhulpverlaters’. 

Het huidige onderzoek focust op

  1. het repliceren van de analyses van de NRTJ-projecten
  2. het finaliseren van de analyses over de jeugdhulpverlaters
  3. het opzetten en uitvoeren van uitdiepingsonderzoek naar jonge instromers, late instromers en herinstromers.

Timing

Van 01 juli 2022 tot 30 juni 2023

Promotoren

Prof. dr. Koen Hermans
LUCAS KU Leuven

Copromotoren

Stefaan Pleysier
LINC KU Leuven

Prof. dr. Johan Vanderfaeillie
Klinische en Levenslooppsychologie, VUB

Onderzoekers

Thomas De Wispelaer
LUCAS KU Leuven

Nienke Derkoningen
VUB