Uitwerking uitvoeringsbesluit over netwerken geestelijke gezondheid

Code: EF_25 • Thema: Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Doelstelling

Sedert 2010 zijn de netwerken geestelijke gezondheid actief, zowel voor volwassenen als (sinds 2015) voor kinderen en jongeren. In het meest recente Vlaamse decreet ggz vormen netwerken de hoeksteen van het decreet. Het decreet stelt “functies” en “zorgniveaus” voorop die ingevuld kunnen worden door partnerorganisaties die in netwerkverband opereren. Het decreet probeert met deze insteek de huidige versnippering van het zorglandschap aan te pakken, ontschotting te bewerkstelligen, het aanbod te stroomlijnen en beter te organiseren en het zorgaanbod te organiseren in functie van de noden en behoeften van de populatie en specifieke doelgroepen binnen bepaalde regio’s. Het realiseren van toegankelijke GGZ en de organisatie in specialisatieniveaus wordt opgenomen door de netwerken GGZ.

Het decreet kent echter nog geen uitvoeringsbesluiten. De doelstelling van dit project is de bepalingen uit het decreet GGZ over de erkenning en opdrachten van netwerken geestelijke gezondheid te concretiseren, in afstemming met alle stakeholders en tot een ontwerp van uitvoeringsbesluit te komen in samenspraak met de juristen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Timing

Van 01 september 2022 tot 31 augustus 2023

Promotoren

Prof. dr. Marcus Leys
Reserachgroup OPIH, VUB

Onderzoekers
Riet Anciaux en Ellen Lagast
Reserachgroup OPIH, VUB